English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kastamonu-Çatalzeytin ve Çevresinin İklim Konforu Şartlarının Ekoturizm Aktiviteleri Yönünden İncelenmesi
(Investigation of the Climate Comfort Conditions of Kastamonu-Çatalzeytin and its Surroundings in terms of Ecotourism Activities )

Yazar : Merve Kalaycı   - Sevgi Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 12-21


Özet
Doğal çevrede yapılan ekoturizm aktiviteleri için iklim faktörü önemli yer tutmaktadır. Bir ekoturizm alanının diğer alanlarla rekabet edebilmesi iklim konforu ile direkt bağlantılıdır. Türkiye birçok farklı iklim bölgesini barındırmaktadır. Literatürde Türkiye için iklimsel sıcaklık konforu 16,7 °C ile 24,7 °C arası olarak belirlenmiştir. TR8 Batı Karadeniz Bölgesi, coğrafi konumu, doğal kaynaklarının varlığı ve çeşitli klimatik özellikleri ile ekoturizm için çok sayıda alternatifi bulunan bir bölgedir. Çalışma Çatalzeytin ilçesi ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Kastamonu merkez ilçesine 105 km uzaklıkta bulunan çalışma alanı farklı topoğrafik özellikleri ile trekking, foto-safari, kampçılık, yenilebilir yabani meyve toplama, bitki gözlemciliği, at binme gibi çeşitli ekoturizm aktivitelerine imkan sağlamaktadır. Çalışmada ekoturizm aktivitelerinin iklimsel konfor bağlantısı ile iklimsel konfora ilişkin bilimsel çalışmalar incelenmiş ve Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan iklim verileri değerlendirilmiştir. Ayrıca turistik lokasyonlara ilişkin sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış verilerinin bir arada incelendiği Turizm İklim İndeksi (TCI) kullanılmıştır. İndekse göre %60 %69 arasında değer alan destinasyonlar turizm için uygun iklime sahip, “iyi” olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışma alanı, Temmuz ve Eylül ayları için %74 turizm iklim indeksi oranıyla “çok iyi” çıkarken; Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Kasım ayları %60-%70 arası oranlarla “iyi” olarak çıkmaktadır. Çatalzeytin ve çevresinin iklim konforu açısından kıyı turizmine alternatif olarak ekoturizm aktiviteleri için iyi derecede kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İklim konforu, ekoturizm aktiviteleri, Kastamonu-Çatalzeytin.

Abstract
Climatic factors are crucial for ecotourism activities in natural environment. The ability of an ecotourism area to compete with other regions is directly linked to climate comfort. Turkey has many different climate zones. In the literature, climatic temperature comfort for Turkey is stated as between 16.7 °C and 24.7 °C. TR8 West side of Black Sea is a region with many alternatives for ecotourism, because of the geographic location, presence of natural resources and various climatic features. The study was carried out in Çatalzeytin district and its surrounding. The study area, which is 105 km away from the central district of Kastamonu, enables various ecotourism activities such as trekking, photo safari, camping, edible wild fruit collection, plant observing and horse riding. In this study, relation between ecotourism activities and climatic comfort also scientific studies on climatic comfort were examined and the climate data obtained from the Kastamonu Meteorology Directorate were evaluated. Moreover, Tourism Climate Index (TCI) which was examined the temperature, wind, humidity and rainfall data related to touristic locations together is utilized. According to the tourism climate index 60% to 69% destinations are suitable for tourism and considered "good". In this context, when the study area in according to the tourism climate index was "very good" with a of 74% in July and September; in January, February, March, May, June, August and November with the rate is between 60% and 70% values is described "good". It has been determined that Çatalzeytin and its surroundings are well usable for ecotourism activities as an alternative to coastal tourism in terms of climate comfort.

Keywords
Climate comfort, Ecotourism activities, Kastamonu-Çatalzeytin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri