English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kadınların Özel Hallerinde Kur’ân Okuması ve Kur’ân’a Dokunması İle İlgili Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi
(The Analysis and Assessment of Hadith Narrations about Reciting and Touching the Quran During Women’s Special Circumstances )

Yazar : Şule Soyal Şenol    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 129-155


Özet
Günümüz dünyasında kadın ve kadınlarla ilgili konular, gündemde kalmaya devam etmektedir. Son dönemlerde bazı zaruretler ve birtakım çevrelerin marjinal düşünceleri sebebiyle yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. İslam’ın ilk asırlarından itibaren bu güne kadar kadının özel hallerinde ibadetlerinin nasıl olması gerektiği hususu tartışılmıştır. “Kadınların özel hallerinde Kur’ân okuması ve Kur’ân’a dokunması ile ilgili rivâyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi” adlı çalışmamız “Kadınların özel hallerinde Kur’ân okuması ile ilgili rivâyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi” ve “Kadınların özel hallerinde Mushaf’a dokunması ile ilgili rivâyetin tahlili ve değerlendirilmesi” şeklinde iki alt başlıktan oluşmaktadır. Kadınların hayızlı iken Kur’an okuyamayacaklarına dair Kur’an’da açık bir nassın bulunmaması sebebiyle İslam bilginleri, hayızlı kadınların Kur’an okumaları konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bir grup “hayızlı kadının Kuran’a dokunması haramdır” derken, diğer bir grup “caizdir” demiştir. Buna karşılık “dokunmak haramdır ama bakabilir, dokunmadan okuyabilir” şeklinde fetvalar verilmiştir. Bu noktadan yola çıkarak ilgili fetvalara delil olarak gösterilen rivayetler derlenmiş ve senet kriterleri içerisinde incelenmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler, sonuç bölümde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kadınların özel halleri, Özel hallerde ibadet, Hadis tahrici, Hadis tenkidi

Abstract
In today’s world, topics focusing on women and issues that are specific to women’s special circumstances (menses, post-natal etc) remain on the agenda. Recently, as a result of some developments and some groups’ marginal thoughts, new discussions have emerged. Throughout Islam’s history, the question of how menstrual cycle and other experiences specific to women should affect their religious duties has always been the topic of discussion. Our study titled “The analysis and assessment of Hadith narrations about reciting and touching the Quran during women’s special circumstances (menses, post natal bleeding, etc..)” is comprised of two separate headings; “The analysis and assessment of Hadith narrations concerning women’s reciting the Quran during their special circumstances” and “The analysis and assessment of Hadith narrations concerning women’s touching the Quran during special circumstances”. Since there is no specific ruling mentioned in the Quran whether women can recite Quran during menstruation, various opinions were put forward by Islamic scholars in relation to reciting the Quran during menstruation. While one group of scholars state that “women are forbidden to touch the Quran during menstruation”, another group argues that it is “permissible”. In contrast, “they are forbidden to touch but are permitted to look ” is another variation of argument that was put forward by some other scholars in the form of fatwas. From this perspective all Hadith narrations that served as evidence for given three form of fatwas were analysed and examined. The data obtained from this study are shared in the Results section.

Keywords
Menstruation, Special circumstances in worship, Citation of the hadith, Hadith criticism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri