English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sigarayı Bırakmada Kitle iletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi
Sigara bağımlılığı hem ülkemizde hem de tüm dünyada önemli bir sorun olarak görülmektedir. Sigara, ciddi ve hatta ölümcül sağlık sorunlarına yol açmasına karşın tüketilmeye devam edilmektedir. Kadın, erkek birçok insan sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarla mücadele etmektedir. Sigaranın toplum fertleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tespitine yönelik çalışmalar da giderek artmaktadır. Bununla birlikte, sigara alışkanlığının terk edilmesi için birçok farklı platformda bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları devam etmektedir. Bedensel, ruhsal ve ekonomik açıdan kullananları olumsuz etkileyen sigaranın sebep olduğu zararlar konusunda, toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması çok önemlidir. Ülkemizde halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturan sigaranın tüketimini azaltmak maksadıyla, gerek sivil toplum kuruluşları marifetiyle, gerekse devlet kurumları eliyle çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanan kamu spotlarıdır. Bu bağlamda, sigaranın insan sağlığı üzerinde ne gibi etkileri olduğu ve ne tür sonuçlar doğurduğu konusunda toplumun fertlerini bilinçlendirmeyi amaçlayan bu zorunlu yayınların, insanların sigara kullanma davranışları üzerinde tesirli olup olmadığının tespiti, bu yayınların devamı açısından önemlidir. Bu çalışma, genelde sigarayı bıraktırmaya yönelik kampanyaların, özelde ise sigara kullanımıyla ilgili kamu spotlarının, bireylerin sigara kullanma davranışları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 90’ı sigarayı bıraktırma kampanyalarının insanlar üzerinde etkili olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca çalışmaya katılanların yüzde 30’u kamu spotlarının sigara içme davranışları üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sigarayı bırakma, kamu spotu, medyada kamu spotu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri