Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
11-4 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKaan Berk Dalahmetoğlu - Muharrem Avcı  
Covid-19 Salgınının Gastronomi Turizm Üzerine Etkisi: Kastamonu Örneği Ss, 645-668
The Effect of the Covid-19 Epidemic on Gastronomy Tourism: Sample of Kastamonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Aydın - Meltem Aydın  
Uşak ve Banaz Zaviye Vakıfları Muhasebe ve Müzayede İşlemleri (1831-1863) Ss, 669-689
The Accounting and Auction Transactions of the Uşak and Banaz Zawiyah Foundations (1831-1863)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olgun Küçük - Mevlüt Can Koçak  
TV Dizilerinde Alt Gelir Grubunun Temsili Ss, 690-701
Representation of the Lower income Group in TV Series
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Kılıç Yıldız  
İngiltere'de Endüstri Mirasının Oluşumu: Tarihi Tekstil Endüstrisi Komplekslerinin Korunması, Uyarlanması ve Yeniden Yorumlanması Ss, 702-721
Industrial Heritage Making in Britain: The Conservation, Adaptation, and Reinterpretation of the Historic Textile Industry Complexes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Demir  
Türk Sinemasında 1950’lerden Günümüze Göç ve Kimlik İlişkisi Ss, 722-737
The Relationship between Immigration and Identity in Turkish Cinema from the 1950s to the Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çağrı Türkseven - Levent Koşan  
Covid-19 Pandemi Sürecinin Getiri Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama Ss, 738-775
Evaluation of the Covid- 19 Pandemic Process within the Scope of Yield Management: Implementation in a Hotel Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Hasan Turma  
Benlik Saygısının Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi: Turizm Mesleğini Seçen Kişiler Üzerine Bir Araştırma Ss, 756-769
The Effect of Self-Esteem on Profession Choice: A Study on People Choosing the Tourism Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Bilirdönmez - Burak Erhan Tarlakazan  
Barbara Kruger Enstalasyonlarının Tipografik Açıdan İncelemesi Ss, 770-784
A Typographc Review of Barbara Kruger Installations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert Öğretmenoğlu - Mithat Zeki Dinçer - Füsun İstanbullu Dinçer - Evren Gümüş  
İstanbul'daki Turistlerin Alışveriş Davranışları: Beyazıt Esnafı Üzerine Nitel Bir Araştırma Ss, 785-795
Shopping Behaviors of Tourists in Istanbul: A Qualitative Research on the Shopkeepers in Beyazıt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Yardı - Emre Ozan Aksöz  
Küresel Boyutta Terör- Turizm İlişkisinin Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi Ss, 796-818
Investigation of the Relationship of Terror and Tourism in A Global Dimension with Case Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Yiğittürk Ekiyor  
Göç ve Kültürlerarası İletişim İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 819-843
A Field Research on the Relationship of Migration and Inter-Cultural Communication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran Cankül - Ferdi Tayfur Güzeloğlu  
Profesyonel Turist Rehberlerinin Yurtdışı Turlarında Yaşadıkları Sorunlar Ss, 844-862
Problems of Professional Tourist Guides in International Tours
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur Tanrıver  
Sözlü Kültür Bağlamında Ege’nin Kültürel Bellek Örneği: Homeros Ss, 863-868
The Example of Cultural Memory of the Aegean in the Context of Oral Culture: Homeros
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Şahin  
Geç Modern Dönemde Eskatolojiler ve Tekno-Dijital Gelecek: Yapay Zekâ Filmi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 869-911
Escathologies and Fears in the Late Modern Period: An Evaluation of the Artificial Intelligence Film
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Akkaya  
Spor Salonuna Giden Bireylerin Spor Yapma Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 912-926
An Evaluation on the Sports Practices of Individuals Going to the Gym
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri