English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Önder Deniz

Karabük  Mart 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu Özyürek - Hasan Gümüş - Kübra Çalışkan - Tuğba Şirin - Halime Gerçek  
İlkokul Öğrencilerinde Benlik Kavramının İncelenmesi Ss, 1-13
An Analysis on Self-Concept of Primary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner Erdoğan - Beste Budan  
Duyguların Anlamını Yitirmesinde Sosyal Medyanın Rolü: Özlem Duygusu Üzerine Bir Analiz Ss, 14-26
The Role of Social Media in Losing the Meaning of Feeling: An Analysis on the Feeling of Longing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Baltacı  
Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ss, 27-40
The Adaptation of School Principal’s Sense of Efficacy Scale into Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saliha Çetinyokuş - Alper Mert  
Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik Kazaların Analizi Ss, 41-54
Analysis of Accidents for Dangerous Goods Transported by Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Barlas - Serhat Şenol -Yavuz Hakan Özdemir  
Türkiye’de Meslek Hastalıkları ve Tersaneler Ss, 55-68
Occupational Diseases and Shipyards in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora Yenihan - Bayram Balcı - Çağla Burcu Ün  
Farklı Şehirlerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Sosyal Dışlanma İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi'nde Nitel Bir Araştırma Ss, 69-83
The Issues of The Unıversity Students from Different Cities and Relationship between Social Exclusion: A Qualitative Research in Kırklareli University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Sahibini Vuran (Dijital) Silah: Sosyal Medyanın Bumerang Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 84-94
Weapon Shooting the Owner: An Evaluation on the Boomerang Effect of Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Adıyaman - Fatma Ünal  
Algın Öğrenme Ortamlarına Yönelik Öğretmen Adayları Görüşleri Ss, 95-114
Pre-service Teachers' Views on the Informal Learning Environments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Orhan  
Avrupa Birliği Ülkeleri ile Avrupa Birliği Üyeliğine Aday Olan Ülkelerin Makroekonomik Performanslarının Aras Yöntemi ile Kıyaslanması Ss, 115-129
Comparison of the Macroeconomic Performance Between European Union Member and Candidate Countries with Aras Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Yaşamda Konumlandırılışı: Trabzon Örneği Ss, 130-142
Positioning Syrian Refugees in Social Life: The Case of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Arslan  
1943 Ladik Depremi Ss, 143-160
1943 Ladik Earthquake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Açıkgöz - Eda Çatıkoğlu - Gizem Hephep - Ömriye Karaca  
Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karabük Üniversitesi Örneği Ss, 161-181
The Problems Faced by Students Participating in the Erasmus Program and Their Proposed Solutions: Karabük University Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Çelik  
Gülün Bülbül Olduğudur: Osmanlı’nın Kadın Şairleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 182-212
The Rose is Nightingale: On the Women's Poets of the Ottoman A Bibliography Trial
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Gülçay - Önder Deniz  
Beginning and Development of the First Journalism Education in Turkey: Analysis on Ankara University School of Press and Broadcasting Ss, 213-225
Türkiye’de İlk Gazetecilik Eğitimlerinin Başlaması ve Gelişimi: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri