English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Beginning and Development of the First Journalism Education in Turkey: Analysis on Ankara University School of Press and Broadcasting
(Türkiye’de İlk Gazetecilik Eğitimlerinin Başlaması ve Gelişimi: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Üzerine Bir İnceleme )

Yazar : Hakan Gülçay   - Önder Deniz  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-1
Sayfa : 213-225


Özet
Türkiye’de gazetecilik eğitimi, başlangıçtan günümüze kadar çeşitli değişim ve dönüşümler içerisinde yer alarak evrimini tamamlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’de gazetecilik eğitimi konusu dâhil olduğu alanı içerisinde, Basın Yayın Yüksekokulları ve İletişim Fakülteleri çeşitli yanlarıyla ele alınmaktadır. Yüksek Öğretim Sistemleri içindeki gazetecilik eğitiminin Basın Yayın Yüksekokullarının kuruluşlarından itibaren, günümüz İletişim Fakültelerine evrilmeleri tartışma platformları içerisindeki tüm tarafların ağırlıklı oranla kabul ettikleri bir gerçek olarak yer almaktadır. Türkiye’de İletişim Fakülteleri ve bu fakültelerde eğitim vermek üzere açılan gazetecilik bölümleri ise her geçen yıl artmakta ve yayılım göstermektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, Türkiye’deki gazetecilik eğitiminin nasıl başladığını ve gelişim perspektifi içerisinde nasıl bir yol izlediğini Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu üzerinden belirlemektir. Araştırmada veri sağlama aracı olarak literatür taraması ve doküman analizi yöntemleri kullanılacak, elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gazetecilik Eğitimi, Basın Meslek Yüksek Okulu, Değişim ve Dönüşüm.

Abstract
Journalism education in Turkey has completed its evolution by taking part in various changes and transformations from the beginning to the present. In this context, the subject of journalism education in Turkey is dealt with various aspects in Schools of Media and Publishing and Communication Faculties. The evolution of journalism education in Higher Education Systems from the establishment of Media and Publishing Schools to today's Communication Faculties is a fact accepted by all parties in the discussion platforms. Faculties of Communication in Turkey and the Departments of Journalism opened to give education in these faculties increase and expand every year. In this context, the aim of the study is to determine how journalism education in Turkey started and how it follows a path in the perspective of development through Ankara University School of Press and Broadcasting. Literature search and document analysis methods will be used as a means of providing data in the research and the data obtained will be evaluated and concluded.

Keywords
Journalism Education, School of Press and Broadcasting, Change and Transformation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri