English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Yaşamda Konumlandırılışı: Trabzon Örneği
İç savaş nedeniyle pek çok Suriyeli kendi ülkesini terk edip farklı ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu sığınılan ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye’nin her ilinde Suriyeli sığınmacılara rastlamak mümkündür. Bu illerden biri de Trabzon’dur. Trabzon’da yaşayan insanlar, Suriyeli sığınmacılara yönelik farklı tutum ve görüşe sahip olabilmektedir. İşte bu çalışma Suriyeli sığınmacıların toplumsal yaşamada konumlandırılışını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Saha araştırması yönetiminin kullanıldığı çalışmada, veriler 250 katılımcı ile yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; katılımcılar toplumsal yaşamda Suriyeli sığınmacılara olumsuz olarak konumlandırmaktadır. Cinsiyet açısından ise kadınlar, erkeklere oranla Suriyeli sığınmacılara daha olumsuz bakmaktadır. Katılımcıların Suriyeli sığınmacıların dışında kalan ve Türkiye’de yaşayan göçmenlere bakış açıları genel olarak biraz daha olumludur. Yine araştırmaya katılanların önemli bir kısmı toplumsal yaşamda hiçbir şekilde ne Suriyeli sığınmacılarla bir araya gelmek nede bir arada yaşamak istemektedir. Ayrıca araştırmaya katılanların büyük bir kısmı Suriyeli sığınmacıların Trabzon’da suç oranlarını arttırdığını düşünmektedir. Son olarak katılımcılar Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık hakkı verilmesini istememektedir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Yaşam, Suriyeli Sığınmacılar, Trabzon Örneği.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri