English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karabük Üniversitesi Örneği
(The Problems Faced by Students Participating in the Erasmus Program and Their Proposed Solutions: Karabük University Sample )

Yazar : Elif Açıkgöz  - Eda Çatıkoğlu - Gizem Hephep - Ömriye Karaca  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-1
Sayfa : 161-181


Özet
Bu araştırmada, Erasmus Değişim Programı’na katılan ve lisans öğreniminin belirli bir dönemini yurt dışında geçiren öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerileri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde planlanan bu çalışmaya, Karabük Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı olup bu sürede Erasmus Değişim Programı ile belirli bir dönem yurt dışında öğrenim görmüş olan toplam 12 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi birlikte kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırma grubu tarafından oluşturulan yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmış ve toplanan veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma an itibariyle verilerin toplanması aşamasındadır. Veriler toplandıktan sonra içerik analizi kullanılarak analiz edilecek ve tema ve kodlara ulaşılacaktır. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışma konusu edilecek ve bazı öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Erasmus Değişim Programı, Nitel Araştırma, Fenomenoloji.

Abstract
This study investigates the problems faced by undergraduate students participating in the Erasmus Exchange Program and studying abroad for a semester or a year as well as their proposed solutions to these problems. A total of 12 participants from Karabük University took part in the study, which was conducted by using both qualitative and phenomenological methods. Criterion sampling and maximum variation were simultaneously applied to determine the participants of the study. Research data were gathered through semi-structured interviews formed by the research group, and the cumulative data were analyzed by means of the content analysis method. The research is currently at the stage of data accumulation. After the data are gathered, they will be analyzed by content analysis. Then, themes and codes will be identified. The results of this study will be discussed in association with the relevant literature and some suggestions will be offered.

Keywords
Erasmus Exchange Program, Qualitative Research, Phenomenology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri