English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Yaşamda Konumlandırılışı: Trabzon Örneği
(Positioning Syrian Refugees in Social Life: The Case of Trabzon )

Yazar : Mevlüt Can Koçak   - Olgun Küçük  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-1
Sayfa : 130-142


Özet
İç savaş nedeniyle pek çok Suriyeli kendi ülkesini terk edip farklı ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu sığınılan ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye’nin her ilinde Suriyeli sığınmacılara rastlamak mümkündür. Bu illerden biri de Trabzon’dur. Trabzon’da yaşayan insanlar, Suriyeli sığınmacılara yönelik farklı tutum ve görüşe sahip olabilmektedir. İşte bu çalışma Suriyeli sığınmacıların toplumsal yaşamada konumlandırılışını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Saha araştırması yönetiminin kullanıldığı çalışmada, veriler 250 katılımcı ile yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; katılımcılar toplumsal yaşamda Suriyeli sığınmacılara olumsuz olarak konumlandırmaktadır. Cinsiyet açısından ise kadınlar, erkeklere oranla Suriyeli sığınmacılara daha olumsuz bakmaktadır. Katılımcıların Suriyeli sığınmacıların dışında kalan ve Türkiye’de yaşayan göçmenlere bakış açıları genel olarak biraz daha olumludur. Yine araştırmaya katılanların önemli bir kısmı toplumsal yaşamda hiçbir şekilde ne Suriyeli sığınmacılarla bir araya gelmek nede bir arada yaşamak istemektedir. Ayrıca araştırmaya katılanların büyük bir kısmı Suriyeli sığınmacıların Trabzon’da suç oranlarını arttırdığını düşünmektedir. Son olarak katılımcılar Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık hakkı verilmesini istememektedir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Yaşam, Suriyeli Sığınmacılar, Trabzon Örneği.

Abstract
Due to the civil war, many Syrians had to leave their countries and seek refuge in different countries. One of the asylum countries is Turkey. In every province of Turkey, it is possible to see Syrian refugees. One of these provinces is Trabzon. People living in Trabzon may have different attitudes and views towards Syrian refugees. This study was carried out to reveal the positioning of Syrian refugees in social life. Field research management was used, and the data were obtained by using face-to-face interviews with 250 participants. The results show that the participants negatively position Syrian refugees in social life. In terms of gender, women look at Syrian asylum seekers more negatively than men. Participants’ views toward migrants who are not Syrian refugees is generally more positive. Again, a significant portion of the respondents do not want to come together with Syrian refugees nor live together in social life. Moreover, most of the respondents think that Syrian asylum seekers increase crime rates in Trabzon. Finally, the respondents do not want Syrian asylum seekers to be granted the rights of citizenship.

Keywords
Social Life, Syrian Refugees, The Case of Trabzon.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri