Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
4-1 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz

Karabük  Mart 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGökçe Altay  
Tonal Müzikteki Pedal Tonunun İşlevleri ve Armoni Derslerindeki Uygulamaları Ss, 1-12
The Function of Pedal Tone in Tonal Music and its Applications in Harmony Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss64
Özet | Abstract | Tam Metin |

Stefan Georgescu - Cristina Gelan - Mihaela Munteanu - Tanase Tasente - Tabriz Garayev  
Social Media Methods Used in Modern Teaching: A Case of Andrei Saguna University, Romania Ss, 13-19
Social Media Methods Used in Modern Teaching: A Case of Andrei Saguna University, Romania
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu - Gözde Bayraktar  
Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması Ss, 20-44
Comparison of Turkish and Hungarian Students’ Perceptions towards Peace
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Yıldırımalp  
Türkiye'de Ev Hizmetinde Çalışanların Sorunları Ss, 45-59
The Problems of Domestic Workers in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda Er  
Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi Ss, 60-78
The Importance and the Role of Pre-campaign Reserach in the Advertisement Campaigns
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss66
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren Arın  
Yerelden Küresele Açılan Bir Model Olarak Perdesiz Gitar Ss, 79-90
Fretless Guitar as a Model Evolving from Region to Globe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Çağlayan  
Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitiminde Görsel Sanatlar Dersinin Yeri ve Önemi Ss, 91-101
The Role and Importance of Visual Arts in the Education of Individuals with Mental Disabilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss63
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri