Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
10-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Haz. 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaliha Çetinyokuş - Yıldırım Güneş  
Türkiye’de Endüstriyel Kazalara Yönelik Arazi Kullanım Planlaması (AKUP) Problemi Ss, 226-248
The Problem of Land Use Planning (LUP) for Industrial Accidents in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Özyürek - Derya Atalay  
Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Sapması Ss, 249-261
Friendship Relationships and Peer Deviation in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray Yıldırım - Fatih Mehmet Öcal  
Tasarruf Açığı Sorunu: Türkiye ve Çin Karşılaştırması Ss, 262-274
Saving Gap Problem: Comparison of Turkey and China
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği Ss, 275-288
The Positioning of the Other (Syrian Refugee Asylum) on the Internet and Social Media News: the Example of Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaduman Yıldız  
Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Ss, 289-304
The Sustainability of Turkey’s Current Accounts Deficit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zümre Gizem Yılmaz Karahan  
Edith Sitwell ve Elizabeth Jennings Şiirlerinde Yanan Atom Bombaları Ss, 305-312
Blazing Atomic Bombs in the Poetry of Edith Sitwell and Elizabeth Jennings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Kurtlu - Koray Gobi  
Konaklama İşletmelerinde Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2 Açısından İncelenmesi Ss, 313-325
Investigation of Uncompleted Service Production Costs in Accommodation Enterprises in Terms of TAS 2
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ummuhan Kaçar - Muhammet Bilgen  
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesinde Korunan 000717-(1-30) Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerîm Cüzlerinin Tezyinat Açısından İncelenmesi Ss, 326-341
Investigation of The Qur’an Juzs in terms of Illumination and Binding with Inventory Numbers 000717-(1-30) Protected in the Central Library of The Presidency of Religious Affairs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Vatansever - Önder Deniz  
İzmir Yazılı Basınında Sağlık Haberlerinin Niteliksel Analizi Ss, 342-353
A Qualitative Analysis of Health News in Izmir Written Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Çevik - Ebru Kaya  
Otokar'ın Büyüme ve Karlılığına İlişkin Box-Jenkins Yöntemi ile Bir Öngürü Çalışması Ss, 354-368
A Study on Otokar's Growth and Profitability Forecasting Using the Box-Jenkins Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Çelik  
Klasik Türk Edebiyatında Matla‘ Söyleme Geleneği ve Hâşimî’nin Matlalarının Yeni Bir Nüshası Ss, 369-413
The “Matla” Telling Tradition in Classical Turkish Literature and a New Copy of Hâşîmî's Matlas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Akkoyun  
Türkiye’nin Günümüz Doğu Akdeniz Politikaları Ss, 414-431
Turkey, the Eastern Mediterranean Politics Today
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut863
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Esra Bölükbaşı Ertürk - Emre Karataş  
Safranbolu'da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 432-455
A Research on the Housing Examples of the Early Republican Period in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Y. Sinan Zavalsız - Yasemin Ebru Öztürk  
Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Örneği Ss, 456-474
Socio-Cultural Effects of Festivals on Local People: The Case of the International Golden Saffron Documentary Film Festival
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin Çetinyokuş - Oya Gazdağı  
Bankacılık Sektöründe Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliğinin Sağlanması Amacıyla ISO/IEC 27001 ve ISO 22301 Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Kavramsal İnceleme Ss, 475-491
Conceptual Review for Implementation of ISO/IEC 27001 and ISO 22301 for Information Security and Business Continuity in the Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri