Türkçe

Quick accessİzmir Yazılı Basınında Sağlık Haberlerinin Niteliksel Analizi
(A Qualitative Analysis of Health News in Izmir Written Press )

Author : Berna Vatansever   - Önder Deniz  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : 10-2
Page : 342-353


Özet
Sağlık ilgili haberler yapan muhabir, sağlıkla ilgili tüm bilgileri halka eksiksiz ve doğru vermeyi amaçlar. Kişilere bire bir dokunan sağlık haberlerinin hedef kitlesi de oldukça geniştir. Etik kurallar ihlal edilmedikçe ortaya çok faydalı bilgiler çıkmaktadır. Sağlık okuyucuları, haberlerden yaşam tarzlarına birçok şey katabilmektedir. Günümüzde sağlık haberleri sadece sağlık personellerinin ilgisini çeker tarzında bir yapıda olmayıp toplumun her kesimi için çok değerli bir yapıdadır. İzmir’de sağlık haberciliğinin yazılı basında sorunlara rağmen önemli bir okuyucu kitlesi olduğu görülmektedir. Gazeteciliğin çeşitli alanlarında kurumalar yok olsa da sağlık haberciliği devamlılığını korumaktadır. Bu çalışmada İzmir’de Basın İlan Kurumu’na bağlı gazeteler üzerinden inceleme yapılarak, sağlık haberciliği konusunda değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık, Sağlık Haberciliği, Sağlık Muhabiri, İzmir Basını

Abstract
The journalist who makes news about health aims to give all information about health completely and accurately to the public. The target audience of health news is quite wide and touches many individuals. Unless the ethical rules are violated, very useful information appears. Health readers may improve their lifestyle from news resources. Today, health news is not only in a style that attracts the attention of healthcare professionals, but it is a very valuable structure for every segment of the society. It is seen that health journalism in İzmir has an important audience in the print media despite potential problems. Although institutions do not exist in various fields of journalism, health journalism maintains its continuity. In this study, a review was made on health journalism by examining the newspapers affiliated to the Press Advertising Agency in İzmir.

Keywords
Health, Health Journalism, Health Journalist, İzmir Press

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri