English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

5-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehnaz Ceylan - Özlem Gözün Kahraman - Pelin Ülker  
Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı Ss, 1-16
The Views of Mothers and Teachers towards Children’s Curiosity: Science Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Gürel Abdullah Karakaya  
Kardemir A.Ş. Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma Ss, 17-31
A Study on the Perceptions of Employees of Kardemir Inc. towards Stress
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Stefan Georgescu - Costel Stanca - Simona Mina - Ana Olteanu  
Ss, 32-47
Measures of Transforming the Summative Assessment in Formative Assessment in Students Activities Evaluation at Constanta Maritime University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Büyükyılmaz - Ahmet F. Çakmak  
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi Ss, 48-71
Comparative Analysis of Academicians' Psychological Contract Breach within State and Foundation Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver Kapağan  
Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Gerçekleşen Olaylar ve Bu Olaylar Karşısında Kazak Aydınlarının Tavrı Ss, 72-80
The Events During the First World War and the Approaches of Kazak Intelligents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet Yıldırım - Turgay Bucak - Murat Aksu  
Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerindeki Yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Bozcaada Örneği Ss, 81-93
A Research on Investigation of Small Scale Accommodation Businesses Managers’ Attitudes on Customer Relationship Management: The Case of Bozcaada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Sünnetçioğlu - Burcu Selin Yılmaz  
İzmir’deki Restoran Yöneticilerinin Sürdürülebilir Restoran İşletmeciliği Üzerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Ss, 94-114
Evaluation of Restaurant Managers’ Approaches to the Sustainable Restaurant Management Concept: Case of Izmir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim Önder  
İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının İncelenmesi Ss, 115-124
Primary School Students' Attitudes towards Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri