English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kardemir A.Ş. Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma
(A Study on the Perceptions of Employees of Kardemir Inc. towards Stress )

Yazar : Saadet Gürel  Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-1
Sayfa : 17-31


Özet
Bu çalışma, strese yol açan faktörlerin etkilerini, çalışanların genel endişe düzeyleri ile ilişkili biçimde araştırmayı amaçlamaktadır. Literatür incelemesinin yanı sıra alan araştırmasının da gerçekleştirildiği araştırmada, anket yöntemiyle elde edilen veriler Man-Whitney U ve Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, stresin birbiriyle ilişkili birden çok faktöre bağlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Stresin etkin yönetimi açısından; katılımcı yönetim anlayışı, çalışanlar ve yöneticilerin uyumu, uygun düzeyde stresin başarı için gerekli olduğu bilinci, çalışan memnuniyetini sağlama, iş güvenliğini artırma gibi önlemlerin uygulanması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Stres, bireysel stres, iş stresi, stres yönetimi

Abstract
The study aims to search the effects of the factors leading to stress among employees. In this study, in addition to the literature review, the field study has been carried out in which the data obtained from the questionnaires was analyzed with The Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Related Two-Sample test. The findings indicate that stress depends on various factors. In order to manage the stress effectively, actions like the understanding of the participative management, harmony between employees and managers, the consciousness of low-level of stress is essential for the success, enabling employee satisfaction and promoting work safety is useful.

Keywords
Stress, Individual Stress, Work Stress, Stress Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri