English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının İncelenmesi
Çevre geçmişten bize bir miras, geleceğin emanetidir. Günümüzde artarak devam eden çevre sorunları ciddi şekilde hayatımızı etkiler hale gelmiştir. Sorunlara neden olan insan davranışlarını belirlemek ve olumlu tutum kazandırmak sorunların çözümü adına ciddi adımlar olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının, cinsiyete, oturmuş oldukları evin bahçesinin olup olmadığına, evlerinde evcil hayvan besleyip beslememelerine, okulunda kulüp olup olmamasına ve okulundaki kulüp etkinliklerine katılıp katılmamasına, çevre ya da izci kampına katılıp katılmamasına ve fidan dikip dikmemesi gibi değişkenler açısından incelemektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu 543 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Atasoy (2005) tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Veriler 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin çevre tutumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu, öğrencilerin bahçeli evde oturmaları ile bahçesiz evde oturmaları, evcil hayvan beslemeleri ile evcil hayvan beslememelerinin ve okulunda kulüp olması ile okulunda kulüp olmamasının çevre tutum puanları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Kulüp etkinliklerine katılan öğrencilerin kulüp etkinliklerine katılmayan öğrencilere göre çevre tutumlarının daha yüksek olduğu, çevre ya da izci kampına katılmalarının çevre tutum puanları üzerinde anlamlı bir farka sebep olmadığı, fidan diken öğrencilerle fidan dikmeyen öğrencilerin çevreye yönelik tutumları arasında bir fark gözlenmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevresel Tutum, İlköğretim öğrencileri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

    Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


    Eylül 2020 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2020 Sayısı (Cilt: 10, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri