Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
S1 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Ocak 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMevlüt Kaya -Nurettin Küçük  
Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri: Safranbolu’da Görev Yapan Din Görevlileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-18
The Professional Proficiencies of Imams: A Case Study on Imams in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Mehmet Uçar  
İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi Ss, 19-35
A Study on the Effect of Motivation in Work Flexibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl Ertok Atmaca  
Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı Ss, 36-53
Naive Art and the Sense of Art of Artist Recai Demirsöz from Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Taner Batı - Fatma Gökmen  
Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları Ss, 54-69
Destination Image Perceptions of Foreign Tourists Visiting Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Dönmez - Ercan Gökyer - Feride Kübra Aşkın  
R'WOT Analizi ile Safranbolu Yörük Köyü ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ss, 70-83
Assessment of Ecotourism Potential of Safranbolu Yörük Village and its Surroundings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Yaman  
Yabancı Turistlerin Safranbolu’daki Çevre Kirliliği Algısı Ss, 84-102
Perceptions of Foreign Tourists towards Environmental Pollution in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss94
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Nazlı Soykan - Durmuş Gür  
Safranbolu, Yazıköy Kilise (Mimari, Süsleme, Liturjik Elemanlar) Ss, 103-129
Safranbolu, Yazıköy Church (Architecture, Decoration, Liturgical Elements)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri