Türkçe

Quick accessSafranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları
(Destination Image Perceptions of Foreign Tourists Visiting Safranbolu )

Author : Nurettin Ayaz  - Taner Batı - Fatma Gökmen  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : S1
Page : 54-69


Özet
Osmanlı evleri ve doğal güzellikleri ile çekicilik arz eden Safranbolu; metropollere yakınlığı nedeniyle yerli turistler düzeyinde, dünya miras listesi içerisinde yer alması ile yabancı turistler düzeyinde popülaritesi artmış olan önemli bir turizm destinasyondur. Bu çalışmada sürdürülebilir tarihi şehir yönetimi bağlamında yabancı turistlerin Safranbolu imaj algıları üzerine bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 400 yabancı turiste yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Yabancı turistlerin destinasyon imajı bağlamında şehir imajı, rehberlik hizmetleri ve ulaşım hizmetlerinden memnun oldukları ve demografik özellikleri ile farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın tarihi miras alanlarının korunması, canlandırılması ve yönetimi bağlamında yerel yöneticilere işletmecilere ve yatırımcılara destek sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Destinasyon, imaj, Safranbolu

Abstract
Safranbolu, an attractive city with its Ottoman houses and natural beauties, is an important tourism destination wherefore the popularity has increased because of taking place in the world heritage list for foreign tourists and also closeness to metropolitan areas for domestic tourists. This study aims to develop an understanding on the image perceptions of foreign tourists towards Safranbolu in the context of sustainable management of historic city. In this study a questionnaire was conducted on 400 foreign tourists using face to face interview. Within the context of destination image of the foreign tourists, we have found that they are satisfied with the city image, tourist guiding and transportation facilities. Besides, we found that this satisfaction level changes according to the demographic characteristics of the tourists. This study will be useful on preservation, revitalization and management of heritage sites for local investors, managers, and local authorities

Keywords
Destination, image, Safranbolu

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri