English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4-2 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem Yurt - Esra Ömeroğlu - Şener Büyüköztürk - Yasemin Aydoğan - Mehtap Çakan - Ebru Kılıç Çakmak - Arzu Özyürek - Gülümser Gültekin Akduman - Yunus Günindi - Ömer Kutlu - Aysel Çoban - Hakan Koğar - Seda Karayol  
Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması Ss, 102-115
Identification and Interpretation of The Norm Values Regarding The Parent Form of Pre-School Social Skills Rating Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Stefan Georgescu - Marian Zidaru - Cristian Dragan  
Propaganda Activities and British Special Operations Executive’s Political Influence Actions in Romania between 1941-1944 Ss, 116-129
Propaganda Activities and British Special Operations Executive’s Political Influence Actions in Romania between 1941-1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Yoleri - Hatice Merve Tanış  
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi Ss, 130-141
Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Constantinos Maritsas  
Civilization as the Survival of the Weak: Rethinking Evolutionary Theory in Civilizational Context Ss, 142-151
Civilization as the Survival of the Weak: Rethinking Evolutionary Theory in Civilizational Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Abdullah Karakaya  
Yönetsel Reformlar Perspektifinden Türkiye’de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Ss, 152-169
An Analysis on the Development of Management in Turkey from the Perspective of Managerial Reforms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora Yenihan  
Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Ss, 170-178
The Relationship Between Organizational Commitment and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri