Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
8-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Sigarayı Bırakmada Kitle iletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi Ss, 1-11
The Impact of Public Spots on Giving up Smoking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kalaycı - Sevgi Öztürk  
Kastamonu-Çatalzeytin ve Çevresinin İklim Konforu Şartlarının Ekoturizm Aktiviteleri Yönünden İncelenmesi Ss, 12-21
Investigation of the Climate Comfort Conditions of Kastamonu-Çatalzeytin and its Surroundings in terms of Ecotourism Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda Geyik Yıldırım  
Kanada’da Çokkültürcülüğün Ortaya Çıkış Nedenleri Ss, 22-42
The Reasons for the Occurrence of Multiculturalism in Canada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss480
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aktaş - Cevdet A. Kayalı  
BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmalarin TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi Ve Analizi Ss, 43-59
Performance Evaluation and Analysis through the TOPSIS Method of Firms in the Automotive Sector Trading in BIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Çağlar  
Kazakistan’ın Ulus İnşa Süreci ve Ekonomi Politiği Ss, 60-84
Kazakhstan's Nation-Building Process and Economic Policy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eşe Çağlar  
Aksaray’da Çekilen Somuncu Baba Filminde Aile Ss, 85-100
The Family in the Film “Somuncu Baba” Taken in Aksaray
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste İşci - Nurcan Pınarcı - Atila Gül  
Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği Ss, 101-115
Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Keçili  
Tarihçilik Açısından Büyük Taarruz Sahasının Ekoturizm İle İlişkilendirilmesi Ss, 116-128
Associating the Region of the Great Offensive with Ecotourism from the Perspective of History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Kadınların Özel Hallerinde Kur’ân Okuması ve Kur’ân’a Dokunması İle İlgili Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi Ss, 129-155
The Analysis and Assessment of Hadith Narrations about Reciting and Touching the Quran During Women’s Special Circumstances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Mehmet Nuri Yıldırım - İsmail Ertan Ertürk  
Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İç Mekan Tasarımı Programını Tercih Etme Nedenleri Ss, 156-172
Usak University Banaz Vocational Of The Interior Design Program School Students’ Reasons For Prefering
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziyaettin Turan - Raşit Çolak  
ELT (İngiliz Dili Eğitimi)/EFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce) Sınıflarında Kısa Hikâyenin Bir Öğrenme/Öğretim Aracı Olarak Kullanılması: “The Neclace” By Guy De Maupassant Ss, 173-189
The Use of Short Story as a Learning/Teaching Tool in ELT/EFL Classes: “The Necklace” By Guy De Maupassant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye Çöldemli  
Açık ve Kapalı Sınıf Morfemleri Açısından Türkçe ve Hintçe (Urduca) Dilleri Arasındaki Benzer Kelimeler Ss, 190-199
Similar Words between Turkish & Hindi (Urdu) Languages in terms of the Open and Closed Class Morphemes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Bertan - Serap Alkaya  
Konaklama Tesislerine Yönelik Eko Lider Uygulaması Ss, 200-206
Eco Leader Applications for Accommodation Facilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan Aydoğdu - Yusuf Ziya Koç - Dilara Eylül Koç  
Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 207-226
A Research on Revisit Intention of Local Tourists to Ilgaz Mountain Destination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri