Türkçe

Quick accessUşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İç Mekan Tasarımı Programını Tercih Etme Nedenleri
(Usak University Banaz Vocational Of The Interior Design Program School Students’ Reasons For Prefering )

Author : Abdurrahman Karaman   - Mehmet Nuri Yıldırım - İsmail Ertan Ertürk  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 8-1
Page : 156-172


Özet
Meslek seçimi, kişilerin yaşamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Meslek tercihi, genç kişiler için kolay bir süreç olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İç Mekân Tasarımı mesleğini seçen öğrencilerin bu mesleği tercih etme nedenlerini tespit etmektir. Araştırmada Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekân Tasarımı ön lisans programı öğrencilerinin katılımıyla anket yöntemi uygulanmış ve veriler üzerinden betimsel analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak öğrencilerin kendi tercihleriyle; yeteneklerine uygun, kendilerini geliştirmede faydalı olacağını düşündükleri ve ilgi duydukları bir meslek olan İç Mekân Tasarımı programını seçtikleri ve bilinçli tercih yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğrenci, Meslek Seçimi, İç Mekan Tasarımı Eğitimi.

Abstract
The choice of profession is one of the most important factor influencing people's life. Choose of profession is not an easy process for the young people. The aim of this study to determine the reasons for choosing Interior Design Program among students. In this sense, a questionnaire was applied to the students of the Interior Design Program of the Banaz Vocational Higher School of the Usak University and all obtained data were evaluated for descriptive analysis. The results show that, students have chosen Interior Design Program in accordance with their preference and ability. However they think that Interior Design Program will be benefit in improving themselves.

Keywords
Student, Choice of Profession, Interior Design Education.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri