Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
5-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehnaz Ceylan - Özlem Gözün Kahraman - Pelin Ülker  
Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı Ss, 1-16
The Views of Mothers and Teachers towards Children’s Curiosity: Science Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Gürel Abdullah Karakaya  
Kardemir A.Ş. Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma Ss, 17-31
A Study on the Perceptions of Employees of Kardemir Inc. towards Stress
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Stefan Georgescu - Costel Stanca - Simona Mina - Ana Olteanu  
Ss, 32-47
Measures of Transforming the Summative Assessment in Formative Assessment in Students Activities Evaluation at Constanta Maritime University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Büyükyılmaz - Ahmet F. Çakmak  
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi Ss, 48-71
Comparative Analysis of Academicians' Psychological Contract Breach within State and Foundation Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver Kapağan  
Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Gerçekleşen Olaylar ve Bu Olaylar Karşısında Kazak Aydınlarının Tavrı Ss, 72-80
The Events During the First World War and the Approaches of Kazak Intelligents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet Yıldırım - Turgay Bucak - Murat Aksu  
Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerindeki Yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Bozcaada Örneği Ss, 81-93
A Research on Investigation of Small Scale Accommodation Businesses Managers’ Attitudes on Customer Relationship Management: The Case of Bozcaada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Sünnetçioğlu - Burcu Selin Yılmaz  
İzmir’deki Restoran Yöneticilerinin Sürdürülebilir Restoran İşletmeciliği Üzerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Ss, 94-114
Evaluation of Restaurant Managers’ Approaches to the Sustainable Restaurant Management Concept: Case of Izmir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim Önder  
İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının İncelenmesi Ss, 115-124
Primary School Students' Attitudes towards Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri