Türkçe

Quick accessKorona Virüs Salgını Bağlamında Yerel Halkın Turistlere Yönelik Tutumları: Çanakkale Örneği
(Attitudes of Local People Towards Tourists as Part of the Coronavirus Pandemic: The Case of Çanakkale )

Author : Mutlu Can   - Berna Koçhan - Duygu Nedret Çetin - Erol Duran  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Özel Sayı 5
Page : 90-98


Özet
2019 yılının son aylarında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) küreselleşmenin kaçınılmaz etkilerinden biri olan seyahatlerin artması ile birlikte kısa bir süre içerisinde birden fazla ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan küresel salgın hastalık ilan edilmiştir. Korona virüsün küresel salgın hastalık ilan edilmesiyle birlikte insanlarda stres, bunaltı, gerginlik, kaygı ve korku gibi bir takım psikolojik tepkimeler görülmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra korona virüs salgının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin imajı büyük oranda zedelenmiştir. Günümüzde özellikle salgının az görüldüğü destinasyonlarda yaşayan insanlar arasında bu bölgelerden seyahat eden turistlere yönelik azalan güven ve artan endişe gibi sorunların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu çalışma korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına bağlı olarak Çanakkale’de yaşayan yerel halkın turistlere yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada farklı demografik özelliklere sahip yerel halktan oluşan katılımcılar ile nitel araştırma yöntemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Korona Virüs, Yerel Halk, Tutum, Çanakkale.

Abstract
The coronavirus (Covid-19), which emerged in Wuhan, China's Hubei province during the last months of 2019, has been spread in a short time with increased travel, which is one of the inevitable effects of globalization, and this global epidemic has been declared as a pandemic by the World Health Organization. Several psychological reactions such as stress, anxiety, tension, worry and fear have begun to be seen on people with the declaration of the coronavirus as a global epidemic. Beside this, the image of the regions where the coronavirus epidemic was intense has been greatly damaged. Nowadays, inevitable problems are occurring, such as a decrease of trust and an increase of anxiety—especially for the people living in destinations where the epidemic is less common to the tourists traveling from these regions. This study aims to examine the attitudes of the local people living in Çanakkale towards tourists due to the coronavirus (Covid-19) pandemic. According to this purpose, a semi-structured interview, which is widely used in qualitative research methods, was employed with participating local people of different demographic characteristics. The data obtained were subject to content analysis.

Keywords
Coronavirus, Local People, Attitude, Çanakkale

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri