Türkçe

Quick accessMudanya Tarihi Evlerinden Bir Örnek: Yeniden Yapım Çalışmalarının İncelenmesi
( An Example from Mudanya Historical Houses: Examination of Reconstruction Works )

Author : Aylin Özodabaş  - Moustafa Kioutsouk Moustafa  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 452-466


Özet
Mudanya Bursa'nın bir ilçesidir ve eski şehir dokusu sit alanıdır. Mudanya, kıyı şeridi ve tarihi yapısı itibariyle turistik bir kasabadır. Bu çalışmada 9–10–11–12 numaralı parsellerdeki evler incelenmiştir. Bu parseller 1158 ada üzerinde yer almaktadır. Yıkılan binaların tehlikeli olması nedeniyle etütleri yapılmış ve etütleri Bursa Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. 9 ve 10 nolu parsellerde hali hazırda mevcut olmayan yapılar tescillidir. 11 ve 12 nolu parsellerde bina bulunmamaktadır. Tescilli bu binalarda yapısal bozulma ve işlevsel yapının yitirilmesi nedeniyle önce kullanımı terk edilmiş, sonra yıkılmaya başlamıştır. 9 ve 10 no’lu parsellerde geleneksel yapım tekniğinde rekonstrüksiyon projesi ayrıca 11 ve 12 no’lu parsellerde ise betonarme yapı projesi, Koruma Kurulu Planında verilen yapım şartlarına göre hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Restorasyon, Mimari, Yeniden Yapılanma, Geleneksel Binalar, Tarihi doku.

Abstract
Mudanya is a district of Bursa, and the old city texture is a protected area. Mudanya is a tourist town in terms of its coastline and historical structure. In this study, the houses in the parcels numbered 9–10–11–12 were examined. These parcels are located on block number 1158. Due to the dangerous nature of the demolished buildings, their surveys were drawn and approved by the Bursa Conservation Board. The structures in parcels 9 and 10, which are not currently available, are registered. There are no buildings in parcels 11 and 12. Due to the structural deterioration and loss of functional structure in these registered buildings, they were abandoned before they started to collapse. A reconstruction project in the traditional construction technique in parcels 9 and 10 and a new reinforced concrete structure project in parcels 11 and 12 was prepared according to the construction conditions given in the Conservation Board Plan.

Keywords
Restoration, Architecture, Reconstruction, Traditional Buildings, Historical Texture

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri