Türkçe

Quick accessÖzet


Meclis’te Grubu Bulunan Partilerin, 2015 Genel Seçimlerinde, Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi
Günümüzde yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç olarak medya görülmektedir. Haberleri veriş şekliyle, konuları ele alış biçimiyle, gündemi belirleme gücüyle medya hep tartışılmıştır. Ülkemizin demokrasi tarihine bakıldığında, medya; olayları, durumları abartmada sayısız örnekler vermiştir. Herhangi bir vasfı olmayan köşe yorumcularıyla kamuoyunu oluşturma, yönlendirme çabası içindedir. Ayrıca liberal kapitalist düzende medya büyük holdinglerin yatırım aracına dönüşmüştür. Bugün Türk medyasına baktığımızda Türkiye’nin en önemli holdingleri, Türkiye’nin en önemli gazetelerine, televizyonlarına sahiptir. Bu sahipliklerini her geçen gün pekiştirmektedir. Birçok sektöre yatırım yapan, devlet ihalelerine giren bu holdingler haliyle belli siyasal gruplarla çıkar ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. İktidarlarla yakın ilişki içine girmesi veya başka güçlerin iktidara gelmesinde daha büyük çıkar sağlayacak olması dolaylı veya direkt olarak siyasi aktörlere destek olması her zaman tartışılmaktadır. Bu tartışmalar medyanın gücüne güç katmaktadır. Bu çalışmayla 2015 Genel Seçimleri öncesi dört farklı bakış açısına sahip Hürriyet, Cumhuriyet, Ortadoğu ve Yeni Şafak gazetelerinin, mecliste temsil edilen dört farklı siyasi partiye (CHP, MHP, AKP ve HDP) yaklaşımının fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal İletişim, Seçim Mitingleri, 2015 Genel Seçimleri, Mitingler, İçerik analizi

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri