Türkçe

Quick accessÖzet


Öğretim Stratejilerinde Dijital Bir Proje Önerisi: “Ayın Evreleri”
Günümüz koşulları değerlendirildiğinde teknolojik olanakların baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bilginin sınırsızca dünya çapında dolaşımı dikkat çekicidir. Bu değişim ve dönüşüm durumu eğitimin her alanında ve kademesinde kendini göstermektedir. Özellikle 21. yüzyıl ve sonrası için tanımlanan dijital uygulamalar aracılığı ile bireylerin eğitim alanlarındaki beceri alanları gelişmiş ve yeni okuryazarlık türleri ortaya çıkmıştır. Günlük yaşamımızın elzem bir parçası konumunda olan internet, bilgisayar, mobil iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanmadan yaşamak artık çağımızda neredeyse imkânsız bir hal almıştır. Dijital teknolojilerin sürekli yenilenerek gelişmesi durumu onların günlük yaşam içinde her alanda daha fazla kullanımı durumunu beraberinde getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tüm dünyanın teknoloji üzerinden oluşturduğu ortak bir kültür ve dil ortaya çıkmıştır ve sonuçları/yansımaları evrensel boyuttadır. Bu araştırmada; günümüzde internet erişimi sayesinde eğitimde zaman ve mekân kavramlarının öneminin neredeyse tümüyle ortadan kalktığı ve her bireyin anında erişimi ile fırsat eşitliğine dair olumlu adımların atıldığı bir süreç üzerinden tespitlerde bulunmanın yanı sıra “Ayın Evreleri” konulu dijital bir proje önerisi tasarlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak iletişim ve görselliğin önem kazanması bağlamında grafik tasarım alanının uygulama sahalarının genişletilerek bilgiye ulaşma ve paylaşıma açılması bakımından özellikle eğitim alanında sağladığı büyük olanaklara da dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Dijital Teknolojiler, İnternet, Bilgisayar, Mobil İletişim Araçları, Eğitim.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri