English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Batı Karadeniz Bölümü Antik Kentlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Ancient Sites of Western Black Sea Region in terms of Cultural Heritage Tourism )

Yazar : Nuray Türker   - Zuhal Yaşar  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 1-27


Özet
Son yıllarda seyahat trendlerinde meydana gelen değişimlerle birlikte kültürel miras alanları turistler için önemli bir çekim nedeni olurken, kültürel miras turizmi de gün geçtikçe büyüyen bir pazar haline gelmiştir. Geçmişten günümüze kalan tarihi binalar, mimari eserler, arkeolojik yapılar ve kültürel geleneklerden oluşan kültürel miras; turizm endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Batı Karadeniz Bölümü sahip olduğu tarihi ve kültürel miras nedeniyle kültürel miras turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir. Nitekim; Pers Prensesi Amastris’in kurduğu kent Amastris, Karadeniz’in Efes’i olarak nitelendirilen Prusias ad Hypium, adını su perisi Sinope’den alan Sinope, Batı Karadeniz’in Zeugması olarak bilinen Hadrianoupolis, adını Yunan mitolojisinin yenilmez kahramanı Herakles’ten alan Herakleia Pontika, Paflagonya'ya başkentlik yapmış olan Pompeiopolis ve adını kurucusu Rahip Tios’tan alan Tios antik kentleri bölgede bulunan önemli kültürel miras alanlarıdır. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan antik kentlerin kültürel miras açısından incelenmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulmasıdır. Batı Karadeniz Bölümü'nde kültürel miras turizminin geliştirilebilmesi için devam etmekte olan arkeolojik çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılması ve bu alanların turizme açılarak tanıtımlarının etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras Turizmi, Antik Kent, Batı Karadeniz Bölümü.

Abstract
Due to the changes in the travel trends in recent years, cultural heritage sites have become a major attraction for tourists and cultural heritage tourism has become a growing market. Cultural heritage consisting of the historical buildings, architectural monuments and structures, and cultural tradations is an important component of the tourism industry. The Western Black Sea region has an important potential for cultural heritage tourism due to its historical and cultural heritage. Therefore, Amastris, the city founded by the Persian prince Amastris, Prasias ad Hypium, which is known as the Ephesus of the Black Sea, Sinope, that took its name from water nymph Sinope, Hadrianapolis, known as the Zeugma of the Western Black Sea region, Herakleia Pontika, which took its name from Herakles, the invincible hero of Greek mythology, Pompeiopolis, the capital of Paphlagonia, and Tios, which took its name from Priest Tios, the founder of the city, are the most remarkable cultural heritage resources of the region. The aim of this study is to examine the cultural heritage of the Western Black Sea region and to reveal its tourism potential for the development of tourism industry. In order to develop cultural heritage tourism in the Western Black Sea region, archeological excavations should be completed in a short span of time and promotion of these places should be done effectively.

Keywords
Cultural Heritage Tourism, Ancient Sites, Western Black Sea Region.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri