English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Tutumları
(Attitudes of Consumers to Functional Foods During the COVID-19 Pandemic Period )

Yazar : Esra Mankan   - Burak Kaan Cebeci  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 405-416


Özet
Bu çalışma ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgın süresince tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada fonksiyonel gıdalara yönelik tüketicilerin bilgi düzeyleri, farkındalık durumları hakkında görüşlerini ölçmek için İstanbul’da ikamet eden 200 kişiye online anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu (%55,0) 25-34 yaş grubu arasında eğitim düzeyi üniversite (%66,5) olan eğitim sektöründe çalışan kadın (%67,5) bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların %72,5’i fonksiyonel gıda kavramını duymadıklarını belirtirken, %76,’sı bu gıdalar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar fonksiyonel gıdalar arasında en çok probiyotik yoğurtlar (%99,0), aynı oranda kefir ürünleri ve bitkisel çaylar (%98,5), lif açısından tahıllı bisküviler (%98,0) ve vitamini artırılmış meyve suları (%97,0) hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Fonksiyonel Gıdalar, Pandemi, Tüketici Tutumu

Abstract
In this study, the New Coronavirus Covid-19 disease, which first emerged in China in 2019 and spread all over the world in a short time, was tried to be conveyed by using the consumers' attitudes towards functional foods, the literature review and a descriptive research model based on quantitative data. The aim of the study is to reveal the attitudes, awareness and acceptance of consumers towards functional foods during the Covid-19 pandemic process, and to create a perspective for consumers in all age groups. In the study, an online questionnaire method was used for 200 people residing in Istanbul to measure the opinions of consumers about the level of knowledge, awareness and conformity towards functional foods. It was determined that the majority of the participants were 55.0% of individuals between the ages of 25-34, 66.5% of individuals with a university education level and 67.5% of women working in the education sector. While 72.5% of the participants in the study stated that they had not heard of the concept of functional food, 76.0% stated that they did not have any knowledge about these foods. Among the functional foods they know most, probiotic yoghurts (99.0%), kefir products and herbal teas at the same rate (98.5%), cereal biscuits in terms of fiber (98.0%), fruit juices with increased vitamins (97.0%) is coming.

Keywords
Covid-19, Consumer Attitude, Functional Foods, Pandemic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri