English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Çağdaş Tasarımda Optik Yanılsamalar ve SHIGEO FUKUDA Örneği
(Optical Illusions in Contemporary Design and the Example of SHIGEO FUKUDA )

Yazar : Köksal Bilirdönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 284-299


Özet
1960’larda ortaya çıkan bir sanat akımı olan Op-Art (Optik Sanat) öncelikle geometrik şekiller ve çizgiler aracılığı ile izleyicide derinlik algısının yanı sıra göz yanılsamalarına odaklanmaktadır. Bu derinlik ve göz yanılsamalarının sağlanması bağlamında genellikle siyah-beyaz renk kullanımlarının tercih edilmesinin yanı sıra soyut ifadeler/tasarımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Belli teknik ilkeler ve optik kurallara ihtiyaç duyan Op-Art, fiziksel ve psikolojik etkiler yaratarak izleyiciyi etkisi altına almaktadır. Bu sanat akımı içerisinde sanatçılar, yapıtlarını belli geometrik desenlerle bir kurgulama mantığına ve yanılsama yapısına göre oluşturmuşlardır. Çağdaş sanatta tasarım alanlarında sanatçılar optik yanılsama alanlarını yaygın biçimde kullanmaktadır. 20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından biri olan Optik Sanat’ın uygulamalarına resim, heykel, seramik, grafik, mimari gibi görsel sanatların her alanında rastlamak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, optik yanılsamanın çağdaş sanat alanındaki uygulamalarını sanatçılar ve üretimleri açısından değerlendirmektir. Konu bağlamında çağdaş tasarımda optik uygulamalar üzerinden Victor Vasarely, Salvador Dali, Maurits Cornelis Escher, Kurt Wenner ve Velimir Vukicevic özelinde sanatçı okumaları yapılmıştır. Bu çalışma ayrıca hem tasarım anlayışı hem de tasarımcı kimliği bakımından 20. yüzyılın en önemli tasarımcılarından biri olan Shigeo Fukuda’nın Op Art bağlamındaki sanat çalışmalarına odaklanmaktadır. Fukuda’nın tasarımlarında evrensel değerlerin yanı sıra ürettiği özgün tasarımlar kendi dönemi kadar 21. yüzyılın tasarım anlayışını da derinden etkilemiştir. Sanatçı özellikle çağdaş grafik tasarım tarihine önemli katkılarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Sanat, Op-Art (Optik Sanat), Grafik, Shigeo Fukuda

Abstract
Op-Art (Optical Art), an art movement that emerged in the 1960s, primarily focuses on optical illusions as well as the perception of depth in the viewer through geometric shapes and lines. In the context of providing this depth and optical illusions, black and white colors are generally preferred, as well as abstract expressions/designs are widely used. Op-Art, which needs certain technical principles and optical rules, impresses the audience by creating physical and psychological effects. In this art movement, artists created their works with certain geometric patterns according to a fictional logic and illusion structure. Artists widely use optical illusion fields in the fields of design in contemporary art. It is possible to come across the practices of Optical Art, one of the remarkable movements of the 20th century, in every field of visual arts such as painting, sculpture, ceramics, graphics and architecture. The aim of this study is to evaluate the applications of optical illusion in the field of contemporary art in terms of artists and their productions. In the context of the subject, artist readings were made on optical applications in contemporary design, in particular, Victor Vasarely, Salvador Dali, Maurits Cornelis Escher, Kurt Wenner and Velimir Vukicevic. This study also focuses on the art works of Shigeo Fukuda, who is one of the most important designers of the 20th century in terms of both his design understanding and designer identity, in the context of Op Art. In addition to the universal values in Fukuda's designs, the original designs he produced deeply influenced the 21st century's design approach as much as his own era. The artist has made significant contributions to the history of contemporary graphic design.

Keywords
Contemporary Art, Op-Art (Optical Art), Graphics, Shigeo Fukuda

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri