English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme ile Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
(Investigation of the Relationship between Tourism Activities and Economic Growth and Income Inequality: The Example of Developed and Developing Countries )

Yazar : Hikmet Akyol    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 966-977


Özet
Turizm, çeşitli kanallar aracılığıyla ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Bunlar arasında ülkelerin ihtiyaç duyduğu döviz finansmanını sağlaması, teknolojik gelişme ve yenilikleri zorunlu kılması, rekabetçiliği arttırması ve istihdamı desteklemesi gibi başka birçok faydası sıralanabilir. Turizmin ekonomik büyümenin yanı sıra yakın ilişkili olduğu bir diğer faktör gelir eşitsizliğidir. Gelir eşitsizliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sosyo-ekonomik sorun olarak görülmekte ve politika uygulayıcıları ile hükümetler tarafından en öncelikli politika amaçları arasında sayılmaktadır. Bu araştırmada turizm ve ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasındaki üçlü ilişki incelenmiştir. Başka bir ifadeyle turizmin ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin yanında ekonomik büyümenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin de ne olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 2003-2018 arasındaki dönemi Sistem-GMM yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar, turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi ve gelir eşitsizliğini pozitif yönlü etkilediğini göstermiştir. Buna göre, uluslararası turizm faaliyetleri ve bunun sonucunda gelirlerin artması, araştırma ülkelerinde ekonomik büyümeyi teşvik etmiştir. Bu bulgu turizme dayalı büyüme hipotezini desteklemiştir. Aynı zamanda turizm gelirlerindeki artış, araştırma ülkelerinde gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirmektedir. Bu bulgu bir bakıma Kuznets eğrisini desteklemiştir. Bunun yanında ekonomik büyümenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi pozitif yönlü ve anlamlıdır. Kuznets eğrisinin doğrulandığı bu bulguya göre, ekonomik büyüme arttıkça gelir eşitsizliği de artmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Ekonomik Büyüme, Gelir Eşitsizliği, Sistem-GMM.

Abstract
Tourism positively affects economic growth through various channels. Among these channels, many other benefits can be listed, such as providing foreign exchange financing that countries need, catalyzing technological developments and innovations, increasing competitiveness and supporting employment. Besides economic growth, another factor closely related to tourism is income inequality. Income inequality is seen as an important socio-economic problem, especially in developing countries, and it is considered to be a top policy goal by policy practitioners and governments. In this study, the triple relationship between tourism and economic growth and income inequality has been examined. In other words, this study aims to determine the effects of tourism on economic growth and income inequality as well as the effect of economic growth on income inequality. For this purpose, the period between 2003-2018 of developed and developing countries has been analyzed by the System-GMM method. The results show that tourism revenues positively affect economic growth and income inequality. Accordingly, international tourism activities and the resulting increase in revenues stimulated economic growth in the study sample. This finding supported the tourism-based growth hypothesis. At the same time, the increase in tourism revenues worsens income inequality. This finding somewhat supported Kuznets curve. Besides, the effect of economic growth on income inequality is positive and significant. According to this finding, which confirms Kuznets curve, income inequality increased as economic growth increased.

Keywords
Tourism, Economic Growth, Income Inequality, System-GMM.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri