English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Otokar'ın Büyüme ve Karlılığına İlişkin Box-Jenkins Yöntemi ile Bir Öngürü Çalışması
(A Study on Otokar's Growth and Profitability Forecasting Using the Box-Jenkins Method )

Yazar : Osman Çevik   - Ebru Kaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 354-368


Özet
Savunma sanayi sektörünün başarılı firmalarından biri olan OTOKAR’ın bazı ekonomik verilerini (özsermaye kârlılığı- aktif kârlılık- özsermaye büyüme ve aktif büyüme) kullanarak uygun modeller kurmak, kurulan bu modellerle de gelecek dönemler için öngörülerde bulunmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Söz konusu firmadan elde edilen veriler, bir zaman serisinin yapısını belirleyen, gözlem değerlerinin aralarındaki bağımlılığı en etkili bir şekilde kullanan ve model belirleme aşamalarında istatistiksel testlere yer verdiği için diğer zaman serileri tahmin yöntemlerine göre kısa dönem tahmin yapmada daha başarılı olan Box-Jenkins yöntemi yardımı ile analiz edilmiş ve öngörüler yapılmıştır. İlgili firmanın 1996-2018 yıllarını kapsayan 3’er aylık ekonomik verileri kullanılarak gerekli analizler yapılmış ve uygun Box-Jenkins modelleri elde edilmiş, bu modeller yardımıyla da 2019-2020 yıllarına ait 3’er aylık 8 dönem için öngörüler yapılmıştır. Yapılan öngörülere göre, gelecek dönemlerde OTOKAR’ın özsermaye kârlılığı değerleri ile aktif kârlılık değerlerinin düzenli olarak yükselme eğilimi göstereceği anlaşılmaktadır. Yine özsermaye büyüme değerlerinin düzenli olarak yükselme eğiliminde olacağı, aktif büyüme değerlerinin ise önce hafif bir düşme, daha sonra hafif yükselerek dalgalı bir seyir gösterme eğiliminde olacağı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Savunma Sanayi, Zaman Serileri Analizi, Box-Jenkins Yöntemi, OTOKAR

Abstract
The aim of this study is to establish suitable models for equitable profitability (active profitability, equitable growth and active growth) using economic data of OTOKAR, a successful company in the defense industry sector, and to make predictions with these models. The data obtained from the company were analyzed, and forecasts were created. The Box-Jenkins method used in the study is more successful in making short-term forecasts than other time series forecasting methods, such as determining the structure of a time series, using the dependency of the observation values in the most effective way and including statistical tests in the model determination stages. Necessary analyses were carried out by using the economic data of the related company covering the period of 1996-2018, and appropriate Box-Jenkins models were obtained. With the help of these models, predictions were made for 8 periods of 3 months for 2019-2020. According to the forecasts made, it is understood that OTOKAR's return on equity and return on assets will regularly increase in the coming periods. It was also observed that equity growth values will tend to increase regularly, while active growth values will tend to decrease slightly before increasing slightly and fluctuating.

Keywords
Defense Industry, Time Series Analysis, Box-Jenkins Method, OTOKAR

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri