English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesinde Korunan 000717-(1-30) Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerîm Cüzlerinin Tezyinat Açısından İncelenmesi
(Investigation of The Qur’an Juzs in terms of Illumination and Binding with Inventory Numbers 000717-(1-30) Protected in the Central Library of The Presidency of Religious Affairs )

Yazar : Ummuhan Kaçar   - Muhammet Bilgen  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 326-341


Özet
Ülkemizdeki yazma eserler müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda muhafaza edilmektedir. En çok istinsah edilen eserler arasında Kur’an-ı Kerîm nüshaları ilk sıralarda yerini almaktadır. Kütüphanelerde eserlerin dijital ortama aktarılarak araştırmacıların hizmetine sunma çalışmaları yaygınlaşarak devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan yazma eserlerin kataloglama işlemi tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu kütüphanedeki 000717-(1-30) envanter numaralı Kur’an-ı Kerîm cüzlerinin cilt ve tezhipleri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İncelenen Kur’an-ı Kerîm her biri ayrı ciltlenmiş otuz adet cüzden müteşekkildir. Kur’an-ı Kerîm cilt ve tezhiplerinin işçilik, motif, renk, kompozisyon ve desen incelemeleri yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek desenlerin çizimleri yapılmıştır. İstinsah tarihi belli olan, Kur’an-ı Kerîm’in cilt ve tezhiplerinin döneminin özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmada incelenen Kur’an cüzlerinin cilt ve tezhip bezemelerinin XIX. yüzyıl dönem tezyinat özelliklerini taşıdığı anlaşılmaktadır. İlave olarak çalışmada; Kur’an-ı Kerîm cüzlerinin cilt süslemeleri ve tezhiplerinin desen, renk, motif ve üslupsal özelliklerinin değerlendirilerek, belgelenmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tezhip, Yazma Eser, Tezyinat, Cilt, Kur’an-ı Kerîm

Abstract
Manuscripts in our country are kept in museums, libraries and private collections. Among the most rewritten manuscripts the Holy Qur’an ranks first. Manuscripts in the libraries are being transferred to the digital environment and the works of presenting them to the service of the researchers are becoming widespread. The cataloging process of manuscripts within the Presidency of Religious Affairs was completed and presented to the service of researchers. The binding and gilding of the Holy Qur’an wallets numbered 000717-(1-30) in this library constitute the subject of this study. The examined Holy Qur’an is composed of thirty pieces each bound separately. The workmanship, motif, color and composition analyze of the Qur’an binding and gilding was performed. The data obtained were analyzed and drawings of the patterns were made. The history of the Holy Qur’an, which is known as the rewriting date, is examined whether it reflects the characteristics of the period of the binding and gilding. According to the findings obtained in the study examined the binding and gilding of the Qur'an juzs have had XIX century decoration. In addition, the aim of this study is to provide the art community by examining the patterns, colors, motifs and stylistic features of the binding and gilding of the Holy Qur’an juzs.

Keywords
Gilding, Manuscript, Ornament, Binding, Qur’an

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri