English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Sapması
(Friendship Relationships and Peer Deviation in Adolescents )

Yazar : Arzu Özyürek   - Derya Atalay  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 249-261


Özet
Bu araştırmanın amacı, ergenlerde arkadaşlık ilişkileri ve akran sapmasının incelenmesidir. Çalışma grubunu ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencisi 500 ergen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Arkadaş İlişkileri ve Akran Sapması Ölçeği kullanılmıştır. Veriler analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis H-Testi ve Spearman Brown Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, erkeklerin akran sapmasının kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız ergenlerin erkeklere göre arkadaş ilişkilerinde daha fazla güven ve özdeşim ile sadakate sahip oldukları, erkeklerin ise arkadaş ilişkilerinde daha fazla kendilerini açtıkları belirlenmiştir. Ergenlerin akran sapması ve arkadaş ilişkileri ile kardeş sayısı, anne-baba yaşı arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Akran sapması anne öğrenim durumundan etkilenmezken annesi ilkokul mezunu ergenlerin arkadaş ilişkilerinde bağlılık oranının diğerlerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Akran sapması ile ergenlerin arkadaşlık ilişkileri arasında manidar bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akran Sapması, Arkadaşlık İlişkileri, Ergenlik Dönemi

Abstract
The aim of this study is to examine friendship relations and peer deviation in adolescents. The study group consisted of 500 adolescents from secondary school grades 7 and 8. The "Friendship Relations Scale" and "Peer Deviation Scale" were used to collect data. Mann Whitney U., Kruskal Wallis H-Tests and Spearman Brown Correlation Analysis were used to analyze the data. As a result of the research, it has been determined that peer deviation of males is higher than that of females. It has been determined that female teenagers have more reliability and identification in friendship relations, and male teenagers open themselves more in friendship relations. It is found that there is no significant difference between the number of siblings and the age of the mother and father with peer deviation and friendship relations in teenagers (p>0.05). It is found that the mother's education status has not affected the peer deviation; although devotion rate in friendship relations was higher for teenagers whose mothers graduated from primary school than for others. Also it is found that there is a significant relation between peer deviation with friendship relations.

Keywords
Peer Diversion, Friendship Relationships, Adolescence Period

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri