English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi
(Examination of Water Sports Accidents in Turkey )

Yazar : Nuray Türker   - Burak Uyanık - Barış Barlas  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 457-471


Özet
Türkiye’de kıyı turizmi diğer bir ifade ile deniz-kum-güneş turizmi Türk turizm sektörünün en önemli pazarını oluşturmaktadır. Her geçen gün artan turist sayısı Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yaz döneminde gerçekleşen su sporları kazaları kıyı turizmine gölge düşürmektedir. Bu kazaların başında sürat teknesi ve jet-ski kazaları gelmektedir. Bu çalışmada 1997-2019 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen su sporları kazaları incelenmiş ve sık görülen kazalar üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda internet sayfaları ve gazete haberlerinde yer alan kaza haberleri ayrıntılı olarak incelenmiş, kazaların meydana gelme sebepleri, bu kazaların meydana geldiği şehirler, ölümcül kazaların sıklık dereceleri, kazaların yaşlara göre dağılımı, kazaların meydana geldiği günler ve kazalardaki kadın-erkek ölüm oranları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada ayrıca kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önlenmesi için çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Su Sporları Kazaları, Kıyı Turizmi, Sürat Teknesi, Jet ski, Türkiye

Abstract
Coastal tourism in Turkey, in other words, sea-sand-sun tourism is the most important market of the Turkish tourism industry. Increasing the number of tourists is of utmost importance for Turkish economy. However, water sports accidents that occur in the summer season have a negative impact on coastal tourism. Speed boat and jet-ski accidents are the most important accidents. This study examines the water sports accidents occurred in Turkey between the years 1997-2019 and evaluates the frequent accidents. In this context, the accident news in the internet pages and newspaper's websites were examined elaborately and the reasons for the accidents, the cities where these accidents occurred, the frequency of fatal accidents, the distribution of the accidents according to the ages, the days of the accidents and female-male death rates in these accidents were evaluated. Besides, various solutions were proposed to minimize the accidents, to prevent loss of life and property in the study.

Keywords
Water Sports Accidents, Coastal tourism, Speed boat, Jet ski, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri