English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Araştırma Makalelerinde Yumuşatma Stratejilerinin Kullanımı: Anadili İngilizce Olan ve Olmayan Araştırmacıların Derlem Yoluyla Karşılaştırılması
(The Use of Hedging Strategies in Research Articles: A Corpus Comparison of Native and Non-Native Researchers )

Yazar : Elif Tokdemir Demirel    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 349-362


Özet
Akademik dünyada araştırma metinleri yazımının dünya çapında araştırma sonuçlarını paylaşmak, fikirlerin tartışılması için olanak yaratmak ve araştırmacıların tanınırlıklarını geliştirmesine yardımcı olmak gibi önemli işlevleri vardır. Bu sebeple, akademik dergilerdeki araştırma metinleri ve yayınlar araştırmacılar arasındaki iletişimin önemli bir aracı haline gelmiştir. Araştırma makaleleri yoluyla yapılan bu iletişimin genellikle akademik dergiler tarafından belirtilen kendi normları ve kuralları vardır. Deneyimli araştırmacılar bu bilimsel stili kolaylıkla takip eder ve kullanırken, deneyimsiz yazarlar ile anadilinde yazmayan araştırmacılar akademik dergilerde yayın yapabilmek için bu söylem türünü öğrenmek zorundadırlar. Buradan yola çıkarak bu çalışma anadili İngilizce olmayan Türk araştırmacılar ile anadili İngilizce olan araştırmacıların İngilizce araştırma makalesi yazarken kullandıkları yumuşatma stratejilerini karşılaştırmaktır. Karşılaştırmada kullanılan tür yayınlanmış sosyal bilimler makaleleridir. Çalışma kapsamında araştırmacı tarafından derlenmiş olan AAC (Amerikan Akademik Derlemi) ve TAC (Türk Akademik Derlemi) derlemlerinden ayrılan ve sözcüksel ve dilbilgisel olarak etiketlenmiş 100 er makalelik alt derlemler kullanılmıştır. Yumuşatma stratejilerinin kullanımını sayısal olarak karşılaştırmak amacıyla AntConc veri işleme programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Araştırma Makalesi, Yumuşatma, Anadili İngilizce Olan ve Olmayan Araştırmacılar, Derlem Dilbilimi

Abstract
Research writing in the academia has various important functions such as providing a means of sharing research findings across the world, creating opportunities for discussion of ideas and allowing for researchers to develop their reputation. Thus, research writing and publications in academic journals have become important means of communication among researchers. This communication through research papers has its own norms and conventions which are generally indicated by the academic journals themselves. Skilled research writers follow this scientific style with ease while novice and non-native research writers have to learn this type of rhetoric in order to get published in academic journals. While non-native research writers may have the necessary research writing skills in their native language, they may have difficulty transferring these skills into a non-native language. To this end, the purpose of the present study explores the use of hedging strategies by non-native Turkish researchers writing in the English language and their native peers from a comparative perspective. The genre used for comparison was published social sciences articles. In the scope of the study, two sub-corpora consisting of 100 lexico-grammatically tagged articles each extracted from the AAC-corpus and the TAC corpus were used in the study which were compiled by the researcher. AntConc concordancing program was employed to compare the hedging strategies quantitatively.

Keywords
Research Paper, Hedging, Native Researchers, Non-Native Researchers, Corpus Linguistics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

    Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


    Aralık 2020 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2020 Sayısı (Cilt: 10, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri