English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Türk Destanlarında Kurt Ata Kültünün Anadolu'ya Yansıması: Safranbolu Örneği
(The Reflection of Wolf Ancestor Cult in Turkish Epics on Anatolia within the Context of Intangible Cultural Heritage: The Example of Safranbolu )

Yazar : Fahri Dağı   - Taşkın Deniz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 293-303


Özet
Bugün çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türkler, gelenek göreneklerini, kültürlerini ve inançlarını bu yeni coğrafyalara götürmüş, çok küçük değişikliklerle eski inançlarını muhafaza etmeyi başarmışlardır. Her milletin kendine ait kültür kodları vardır. Bu kodlar, ait oldukları milletle diğer milletler arasında farklılıkları ortaya koyar. Türkleri diğer milletlerden ayıran kültür kodlarının başında atalar kültü ve buna bağlı olarak kurt (bozkurt) kültü gelir. Atalar kültü ve kurt (bozkurt) kültü Türk inanç sisteminde çok önemli bir yere sahiptir. Bazen atalar kültüyle kurt (bozkurt) kültü karışmış ve aynı kökte birleşmiştir. İslamiyet’ten önceki Oğuz Kağan, Türeyiş, Ergenekon, Bozkurt gibi Türk destanlarında kahramanından sonra en önemli motif “bozkurt”tur. Atalar kültüyle aynı kökten gelen kurt kültü günümüz Anadolu coğrafyasında canlı bir şekilde yaşamaktadır. Bu çalışmada kökeni MÖ önceki asırlara dayanan kurt ve atalar kültü ile Safranbolu’da bulunan Kurt Dede Türbesi çevresinde oluşan kurt ve atalar kültü incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Safranbolu, Atalar Kültü, Kurt Kültü, Kurt Dede.

Abstract
Today, Turks, which have spread over a wide geography, have taken their traditions, cultures and beliefs to these new geographies and managed to maintain their old beliefs albeit minor changes. Each nation has its own cultural codes. These codes distinguish nations from the other nations. Cults of ancestors and grey wolf are among the cultural codes peculiar to Turkish nation. These cults hold an important place in the Turkish belief system. Sometimes, the cult of ancestor and the grey wolf cult merged at the same root. Grey wolf is one of the most important motif in the pre-Islamic Turkish legends, such as Oghuz Khan, Ergenekon, or Grey Wolf legends. The cult of wolf, which stems from the same root as the cult of ancestors, has been an essential part of the today’s Anatolian culture. In this paper the cult of the wolves and ancestors which dates back to the ages BC and Kurt Dede Tomb in Safranbolu will be examined.

Keywords
Safranbolu, Cult of ancestors, Cult of grey wolf, Kurt Dede.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri