English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu ve Komisyonları
(Reconciliation Institution and Commissions in Tax Law )

Yazar : Sevil Şin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 304-322


Özet
İdare-mükellef arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi noktasında uzlaşma kurumu hem yöntem, hem de zaman niteliği ile ön plana çıkmakta ve diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden ayrılmaktadır. Vergi hukukunda pek çok yönden önemli bir yere ve özelliklere sahip bir kurum olan uzlaşmanın en önemli özelliklerinden birisi uzlaşma komisyonlarına tanınmış olan takdir yetkisidir. Vergi hukukunda takdir yetkisi kanunilik ilkesi gereği istisnai bir yetkidir. Komisyonların uzlaşma sürecini yürütme sürecinde asli yetkileri bağlı yetki olup takdir yetkisi istisnaidir. İstisnai niteliğine rağmen uzlaşma komisyonlarına vergi hukukundaki (belki de) en geniş takdir yetkisi tanınmıştır. Uzlaşma komisyonları da bağlı yetki ve takdir yetkisi sınırları kapsamında uzlaşma kurumunun işletilmesini sağlarlar. Bu çalışmanın amacı uzlaşma kurumunun etkin bir şekilde işleyip işlemediğinin belirlenmesi, varsa aksayan yönlerinin tespit edilmesi suretiyle kurumun vergi hukukuna katkısının arttırılmasıdır. Bu amaçla konu ilgili yasal düzenlemelerin ışığında, vergi yargısına dava konusu edilmiş vakalardan da yararlanarak teorik açıdan incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda uzlaşma başvurusuna ilişkin yasal düzenlemenin gözden geçirilmesi (tarhiyat sonrası uzlaşma özelinde), kurumun hukuki statüsüne belirlilik kazandırılması (özellikle tutanakla tespit edilen hususlarla ilgili sonradan ortaya çıkan ve düzeltilmesi gereken işlemler bakımından) , uzlaşma komisyonlarına tanınan takdir yetkisinin sınırlarının belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vergi, Vergi Hukuku, Uzlaşma Kurumu, Uzlaşma Komisyonları.

Abstract
In the reconciliation for the solution disagreements between the administration and the taxpayer, the reconciliation institution has great importance on both method and time ant it diverges from the other dispute resolution methods. One of the most important features of the reconciliation institution which is important in the tax law in many aspects and has many important qualities is the discretionary power given to the reconciliation commissions. The discretionary power in tax law is an exclusive power due to the law. The fundamental power of the commissions in carrying out the reconciliation is a legal power, and the discretionary power is exceptional. In spite of its exceptional feature the reconciliation commissions are given (maybe) the widest power in tax law. The reconciliation commissions provide the functionality of the reconciliation organization within the limits of the legal power and discretionary power. The purpose of this study is to determine whether the settlement institution operates effectively and to enhance its contribution to the tax law by determining the deficiencies if any. For this purpose, in the light of the relevant legal regulations, the tax judgment has been examined from a theoretical point of view by taking advantage of cases that have been the subject of litigation. As a result of the investigation, it was concluded that the legislative regulations regarding the application for reconciliation should be reviewed (specific to reconciliation after assessment), the legal status of the institution (especially in respect of the transactions which should be established and corrected after the issues determined by the minutes) should be determined and the limits of the discretionary commissions granted to the reconciliation commissions should be determined.

Keywords
Tax, Tax Law, Reconciliation Institution, Reconciliation Commissions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri