English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lobi Faaliyetlerinde İran'ın Stratejisi ve Bakış Açısı
(Iran's Strategy and Perspectives in Lobbying )

Yazar : Ghadir Golkarian    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 383-399


Özet
Lobi yapmanın amacı, hükümetin politikasını etkilemek, politikalarını uygulamak, politik, sosyal, ekolojik, iş ve diğer amaçlarla ilgili politika rehberlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Lobicilik, genellikle karar alıcıları etkilemenin etkili bir yoludur. Ancak başarısı bilgimize, kaynaklarımıza ve iletişimimize bağlıdır. Aslında, lobicilik, STK'lar, ülkede aktif sendikalar, politik, ekonomik, ideolojik ve hatta askeri örgütler gibi özel sektörlerin, kalkınma motorunu çeşitli alanlarda hareket ettirmeye yardımcı olmaya çalıştığı modern bir olgudur. Bu gerçek, belgelenmiş, geçerli ve ücretsiz analiz sağlayarak yapılacaktır. Bu nedenle, lobicilerin çıkarına olan kararları etkiliyorlar. Lobicilik kesinlikle yeni ve yasal bir iletişim şeklidir. İnternet, süreci büyük ölçüde geliştiren yeni bir teknolojidir. Uzun yıllar boyunca Sol düşüncesi, özel sektörü kelimeyi render ile eşanlamlı hale getirdi. Bu görüş son birkaç yılda değişiyor. Ancak, bir noktada, özel sektör kuruluşlarına hala olumlu bir bakış yoktur. Yıllar önce, İran'daki sendika aktivistleri ve sendikalarla işbirliği yapmak hoş karşılanmıyordu. Sendikaların kendi kişisel çıkarlarını ve yararlarını aradıklarına inanılarak çalışmaların desteklenmesi zordu. Bir süre sonra sendikaların etkisinin gücü ve etkisi belirlenerek ciddiyetle oluşmaya başladı. Fakat lobiciliğin güç kurumlarıyla işbirliği yapan ve devlet ve parti yetkileri tarafından desteklenmesi inancı, lobicilik hareketine olumsuz etki bıraktı. İran toplumunun lobi sözcüğü hakkındaki genel görüşü yanlıştır. Birçok ülkede lobicilik önemli bir araç olarak kabul edilmiştir. Lobicilik, kazançlı ve resmi bir iştir ve hatta lobicilik şirketleri resmi olarak aktiftir. Lobiciliğin dış ve iç yönlerini ele alarak İran'da lobiciliğe yaklaşımı analiz etme mümkün olacaktır. İran'daki lobi sektörü ve lobicilik net bir çerçeveye sahip değildir, bu yüzden bu konudaki görüşler çok olumlu sayılmamaktadır. Ancak son yıllarda ve özellikle dış politikada İran devleti ve STK'lar yoğun bir şekilde lobiciliğe meyil göstermişlerdir. Bu nedenle bu makalede, lobicilik ve etkileri konusunu ele almaya çalışacağız. Neden İran'da farklı görüşlere rağmen, lobiciler hızla gelişebiliyor? Lobicilik stratejisi nedir? Bu önemli soru, makalemizin özünü oluşturur.

Anahtar Kelimeler
Lobicilik, İran’ın lobisi, sivil toplum örgütü, lobi stratejisi

Abstract
The goal of lobbying is to influence the government's policy, implement its policies, help determine policy guidelines for political, social, ecological, business, and other purposes. Lobbying is often an effective way of influencing decision-makers. But its success depends on our knowledge, our resources and our communications. In fact, lobbying is a modern phenomenon that private sectors, such as NGOs, active trade unions in the country, political, economic, ideological and even military organizations, are trying to help move the development engine in various fields. This will be done by providing real, documented, valid, and free analysis. Therefore, they influence decisions, which are in the interest of the lobbyists. Lobbying is certainly a new and legal form of communication. The Internet is a new technology that greatly improves the process. For many years, Left thinking has made the word private sector synonymous with rendering. This view is changing over the last few years. But, at some point, there is still no positive look at private-sector organizations. Years ago, cooperation with union activists and trade unions in Iran was not pleasant. They believed that the syndicates sought their own personal interests and benefits. So, they said why should they work with them? After some time, the power of the influence of the trade unions was determined, but again the taboo of opposition to it were not broken. Many believed that lobbying was a tool that cooperated with power institutions and should be supported by the state and party powers. On the other hand, there was a negative attitude in the society about lobby and lobbying, and among lobbying people it meant cunning and jobbery, sabotage or to tamper. One of the most important means of success in lobbying is to have a government backing and power. But the general view of the Iranian society about the word lobby is wrong. In many countries, lobbying has been accepted as an important tool. Lobbying is a lucrative and formal job and even lobbying firms are officially active. Therefore, we must attention to the inside and outside of lobbying. Perhaps the most important problem at the moment is that lobby and lobbying in Iran lack a clear framework, which is why the views on it are not so positive. That is why in this article we will try to address the issue of lobbying and its effects. Why in Iran, despite such different views, lobbyists have been able to develop rapidly? What is the strategy of lobbying? This important question forms the essence of our article.

Keywords
Lobbying, İran’s lobby, NGO, lobbying strategy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri