English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


36-72 Aylık Çocukların Dil Gelişim Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
(Examination of Language Developmental Characteristics of 36-72 Month Children in Terms of Various Variables )

Yazar : Gizem Uladı   - Derya Eryılmaz - Mehmet Geyik - Merve Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 265-277


Özet
Bu araştırmanın temel amacı; 36-72 ay çocukların cinsiyet, yaşadıkları bölge, kardeş sayısı ve öğretmenin deneyim süresinin alıcı dil becerilerine etkisini Peabody Resim Kelime Testi aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın katılımcıları; Elazığ, Hatay, Kocaeli ve Konya illerindeki 36-72 ay normal gelişim gösteren 191(98 kız, 93 erkek) çocuktan oluşmuştur. Çocukların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı çocuğun cinsiyet, kardeş sayısı, annenin öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu, sosyal durum, gelir düzeyi, okul öncesi eğitime devam etme durumu ve öğretmenin deneyim süresi sorularını yöneltmiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma türlerinden tarama modeli ve kesitsel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; Normallik Testi, t-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Peabody Resim Kelime Testi’nden aldıkları puanlar dikkate alındığında, 36-72 ay çocukların dil gelişimlerine, cinsiyet, yaşadıkları bölge, öğretmenin deneyim süresi faktörlerinin etkili olduğu (p<0.05), kardeş sayısı faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Peabody Resim-Kelime Testi, Dil, Çocukta Dil Gelişimi, 36-72 Aylık Çocuklar

Abstract
The main aim of this reseach is to analyze the effect of children's gender, region of residence, number of siblings, and duration of the experience of the teacher on 36-72 month children’s receptive language skills using Peabody Picture Vocabulary Test. The participants of the research consist of 191 children (98 female, 93 male) who show 36-72 month normal development in Elazığ, Hatay, Kocaeli and Konya. In order to determine demographic information about children, questions reated to gender, the number of siblings, mother’s educational background, father’s educational level, social status, income level, pre-school education, the duration of the experience of the teacher were asked. In this study, survey method and cross-sectional method were used. Data were analyzed with SPSS program. In the analysis of data; Normality Test, t-Test and ANOVA were used. Considering the scores obtained from the Peabody Picture Vocabulary Test, the language development of 36-72 months children were affected by gender, region of residence, duration of experience of teacher (p <0.05), however the number of siblings has no effect in their language development (p> 0.05).

Keywords
Peabody Picture Vocabulary Test, Language, Language Development of Child, 36-72 Month Children

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri