English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi
(Organic Farming Terminology in the Literature: A Content Analysis of Journals in Organic Farming )

Yazar : Faruk Alaeddinoğlu   - Ramazan Okudum - Mehmet Şeremet  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 14-28


Özet
İnsanoğlunun ekolojik ve sosyal çevresi üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve aynı zamanda gelecek vaat eden (Vogl vd, 2005: 5) organik tarım, tüm dünyada gün geçtikçe önemi artan bir tarımsal yöntem haline dönüşmektedir. Bu bağlamda yükselen bir değer olan organik tarım, bu araştırmanın konusu olmuştur. Araştırmacıların organik tarımla ilgili değişkenler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bu çalışma, derleme türünde bir araştırma niteliğindedir. Çalışma kapsamında, organik tarım ve ilgili değişkenleri içeren 30 dergi tespit edilmiştir. Bu dergiler arasından konulara ilgililik düzeylerine ve dergilerin ISI etki faktörlerine göre tekrar bir filtreleme uygulanarak dergi sayısı 11’e indirilmiştir. Bu filtreleme işleminde temel belirleyici olan unsur dergilerin sahip oldukları ‘etki faktörleridir’ (ISI knowledge tarafından sağlanan ‘impact factor’). İkinci bir filtreleme kriteri ise dergilerin basım yeri ve editörlerin görev yaptıkları ülkelerdir. Organik tarım konusunda Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri daha köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olmalarından dolayı dergilerin basım yerlerinin ve editörlerin görev yaptıkları yerlerin adı geçen ülkelerden olmasına özen gösterilmiştir. Sonraki aşamada ise belirtilen dergilerde tarama işlemine başlanmış ve bu süreç 11.06.2015 tarihinden 24.12.2015 tarihine kadar devam etmiştir. Sonuç olarak; 118 makalenin literatür analizine göre aşağıda ifade edilen maddeler çerçevesinde organik tarımın kırsal kalkınma ilişkisinin ele alınabileceği noktalar ortaya konulmuştur: (1) organik tarımın ekonomik çarpan etkisi ve kırsal istihdam yaratma potansiyeli vardır; (2) organik üretim sertifikasına sahip olan üreticiler bulunmaktadır; (3) organik üretim sertifikasına sahip olmayan diğer üreticilerle kıyaslandığında daha fazla gelir elde etmektedir; 84) Organik tarım konvansiyonel tarıma göre daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim şeklidir; (5) Organik tarım, çevre dostu bir uygulamadır; (6) Hükümet Dışı Organizasyonlar (HDO) organik ürünün yetiştirilmesinden pazarlanmasına kadar pek çok konuda organik üretime olumlu katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Organik Tarım, Literatür Tarama, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Çevre Koruma.

Abstract
Organic farming which is defined as “a promising farming method having positive effect on ecological and social environment of human” (Vogl et al. 2005, 5), has been globally important agricultural method. Organic farming, which is a rising value, has been the subject of this research. This study, which aims to contribute researchers is a literature review on organic farming. On the basis of review methodology, 30 journals related to organic farming were determined. Of these 30 journals, re-selection was performed according to the relevancy to the subject (namely organic farming) and the journals’ ISI impact factors. The number of journals are reduced to 11. In this filtering process, the basic determinant was ‘impact factors’ of the journals (impact factor provided by ISI knowledge). A second filtering criteria was made with respect to publishing house and countries where the journals are published. Because the countries in Europe and in the USA having greater experience in organic farming, journals are selected from these countries. Analyzing process in the selected journals is proceeded from 11.06.2015 until 24.12.2015. As a consequence; according to the results of 118 papers analyzed, the articles were listed to underline the following subjects in ranging from organic farming to rural development: (1) organic farming robust the economy and increases the employment opportunities in rural areas; (2) there are farmers having organic-production certification; (3) farmers having organic-production certification earn more money than farmers not having organic-production certification; (4) organic farming is a more sustainable production method when compared to conventional farming; (5) organic farming is an eco-friendly application; (6) Non-Governmental Organizations (NGOs) have contributions on raising and marketing organic goods.

Keywords
Organic Farming, Literature Review, Sustainable Rural Development, Ecological Conservation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri