English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Fiyata Bağımlı Deterministik Talep Varsayımı Altında Envanter Modellerini İnceleyen Bir Literatür Araştırması ve Sınıflandırması
(A Literature Review and Classification on Inventory Models under the Assumption of Price Dependent Deterministic Demand )

Yazar : Muammer Edib Gürkan   - Gözde Cundu Kaya - Mehmet Ferda Kaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 162-188


Özet
Envanter ve fiyatlandırma kararları, arz ve talep sürecini doğrudan etkilemektedir. Son zamanlarda birçok işletme, bu kararların bir arada ele alınmasına ve böylelikle, arz ile talep arasında oluşması muhtemel açık riskinin en düşük düzeye indirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, mamule ilişkin talep süreci fiyatlandırma stratejileri ile yönlendirilirken, envanter kararları ile arzın kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bu kararlar, işletme karlılığının arttırılması amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, işletmeler, mümkün mertebe yüksek kar elde edebilmek için en uygun fiyat ve envanter kararlarının verilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, birçok araştırmacının, ilgili kararların elde edilmesine ilişkin matematiksel modeller geliştirmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu çalışmada, fiyata bağımlı deterministik talep varsayımını altında eşgüdümlü envanter ve fiyatlandırma kararları problemini inceleyen çalışmalara ilişkin detaylı bir literatür taraması sunulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak literatürde sıklıkla kullanılan ve söz konusu problemi karakterize eden faktörler tanıtılmaktadır. Sonrasında, dayanıklı veya bozulma gösteren bir mamul için envanter ve fiyatlandırma problemine odaklanan çalışmalar karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bununla beraber, geleceğe yönelik araştırma alanları için önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eşgüdümlü Envanter ve Fiyatlandırma Yönetimi, Deterministik Talep

Abstract
Inventory and pricing decisions directly influence the supply and demand processes. In recent years, many companies concentrate their effort on taking these decisions together and, therefore, minimizing the risk of potential gap between demand and supply. In this context, while demand process is influenced by price strategies, supply process is controlled by inventory policies. These decisions jointly serve the purpose of increase in business profitability. Therefore, companies need to make optimal inventory and pricing decision in order to attain maximum profit. This necessity gives birth to important mathematical models, developed by researches, for guiding companies while they develop their pricing and inventory policies. In this paper, we present a detailed review on studies which consider coordinated inventory and pricing decisions problem under price dependent deterministic demand assumption. In this context, we first introduce the modelling characteristics that are commonly used by researchers. Further, we classify the studies according to their modelling characteristics. We finally touch upon the gap between academic research and industrial practices, moreover we propose some future work suggestions to researchers.

Keywords
Coordinated Inventory and Pricing Management, Deterministic Demand

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri