English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kadın Gazeteci Olmak: Uçan Haber “Kadın ve Medya” Özel Sayısının İncelenmesi
(Being a Woman Journalist: Analyzing Uçan Haber “Woman and Media” Special Issue )

Yazar : Sırma Oya Tekvar    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 435-445


Özet
Dünyada 1970’lerin başında, Türkiye’de de 1980’lerden itibaren kamusal alanda görünürlüğü artan kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konusu, kadınların kimliğinin ve toplumdaki rollerinin yeniden belirlenmesine, kadına yönelik araştırmaların geliştirilmesine hız kazandırmıştır. Bu durum aynı zamanda kadınların medya çalışanı olarak iş dünyasında yer edinmelerine olanak vermiş; onların gazetecilik, habercilik, editörlük gibi medyaya ilişkin mesleklerde görünür kılınmalarını da desteklemiştir. Nitekim ataerkil düzende, her sektörde olduğu gibi medya sektöründe de kadınların maddi-manevi ikincil konumda olmaları, eşitsiz davranış ve tutumlara maruz kalmaları ve kadın çalışanlara ilişkin önyargılar, hala önemli bir mücadele konusudur. Bu çalışmanın amacı, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin bir yayını olan Uçan Haber’in gazeteci kadınlar ile ilgili özel sayısını inceleyerek Türkiye’de gazeteci kadınların medya örgütlerindeki konumu, karşılaştıkları sorunlar, zorluklar ve ne gibi durumlardan şikâyetçi oldukları hakkında bir değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kadın çalışmaları, kadın gazeteci, Uçan Haber, Uçan Süpürge, kadın hakları.

Abstract
Abstract Women rights and gender issue have become apparent since 1970s in the world and 1980s in Turkey. Thus redefining women’s identity and their roles in society and developing women studies have gained acceleration. This development also gives opportunities to women to take place in business world as media employees and support them to be visible in professions such as journalism, reporting and editorship. However subordination of women, unequal attitudes and behaviors to them and prejudices against them are still critical problems to be solved in patriarchal business order so in media sector as well. This study aims to define Turkish journalist women’s position in media corporations, problems and challenges they face with, and their complaints regarding their professional status. Within this context, the periodical Uçan Haber’s (Flying News) special issue about journalist women was analyzed. Uçan Haber is the publication of Flying Broom Communication and Research Association (Uçan Süpürge.

Keywords
Women studies, woman journalist, Uçan Haber, Flying Broom, women rights.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri