English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uşak’taki Tarihi Evlerde Çıkmalar
(Overhangs in Traditional Houses of Uşak )

Yazar : Elif Gürsoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 349-361


Özet
Geçmişten günümüze kent kimliğinin şekillenmesinde mimari yapılar önemli yer tutmuştur ve mimarlık tarihi içerisinde konutlar, tasarımı ve malzemesi ile bulunduğu coğrafyayı en iyi şekilde yansıtan önemli sivil mimarlık ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk evinin önemli bir öğesi olan çıkmalar, Uşak evlerinin büyük çoğunluğunda kullanılan bir unsur olarak görülmektedir. Genel olarak sade ve gösterişten uzak cephe düzenlemesi ile oluşturulmuş bölge konutlarında zemin kat üzerinde yer alan yaşama katının sokak ile olan ilişkisini sağlayacak şekilde düzenlenmiş çıkmalar, yapıdan yapıya farklılık göstererek çeşitlilik oluşturmaktadır. Tek çıkmalı, çift çıkmalı, kat çıkmalı olarak karşılaşılan örneklerin yanı sıra çıkma kullanılmayan veya tek katlı düzenlemelerinin de bulunduğu bölgede, 112 adet konut inceleme kapsamına alınmıştır. Çıkmaların genel olarak giriş cephesinde yoğunlaştığının tespit edildiği çalışmada kat çıkmalı örnekler sayıca daha fazladır. Dar sokak düzenlemesine rağmen gönyeli çıkmalı evlerin de sevilerek tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışma dahilinde, Uşak İli Merkez İlçede Aybey Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Işık Mahallesi, İslice Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kemalöz Mahallesi, Küme Mahallesi, Özdemir Mahallesi ve Ünalan Mahallesi’nde inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Konut Mimarisi, Geleneksel Konutlar, Cephe Düzenlemeleri, Çıkma, Uşak.

Abstract
Architectural structures are important in shaping the city from past to present. So residential architecture appears to be importance with design and material of the reflecting region in civil architectural products in architectural history. Overhangs bow windows, which are an important element of old Turkish houses, are utilized in most of the Uşak’s old houses. Overhangs, which are constructed through plain and modest facade planning in the houses of the region to provide a relationship between the street and the living floor that is situated above the ground floor, are diverse and differ among buildings. In the region, where plans without overhangs or plans with single floors are also encountered in addition to examples with a single, double, or floor overhangs; 112 houses were included in the scope of the research. In the study, it was determined that overhangs were generally concentrated on the front facade, and the examples of floor overhangs were higher in number. It was observed that despite the narrow street planning, houses with angular overhangs were also fondly preferred. In this study analysis was performed in Aybey District, Bozkurt District, Işık District, İslice District, Karaağaç District, Kemalöz District, Küme District, Özdemir District ve Ünalan District in Central District of Usak Province.

Keywords
Domestic Architecture, Traditional Houses, Facade Arrangements, Overhang, Uşak.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri