English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi
(Evaluation of Distance Education Applications from Students’ Perspective )

Yazar : Arzu Özyürek  - Zuhal Begde - N. Ferah Yavuz - İsa Özkan  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 592-605


Özet
Bu çalışmada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bakış açısından açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelindeki çalışmada, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uzaktan eğitim öğretime devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 115 öğrenci, çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Veriler, öğrencilerin yüz yüze eğitim ve dönem sonu sınavları için okula geldiklerinde toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımları kullanılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin uzaktan eğitimi öncelikli tercih nedeninin çalışırken öğrenimlerini sürdürmek istemeleri olduğu belirlenmiştir. Ders takibine engel olan en önemli sebebin internet bağlantısının kesilmesi olduğu, ders başarısını etkileyen en önemli etkenin öğretim elemanının öğretim yöntemi ve sınav zamanında karşılaşılan bazı sıkıntılar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Açıköğretim, uzaktan öğretim, üniversite öğrencileri.

Abstract
The aim of this study is to evaluate the open and distance education applications by vocational school students’ perspective. In this descriptive study, purposeful sampling method was used in order to determine the study group which was composed of totally 115 students who continued the distance education and voluntarily accepted to participate in our study. In the data collection, "Distance Education Assessment Survey" which was prepared by researchers was used. Data were collected by using face-to-face interview technique when students came to school in the end of the education term for their exams. Conclusively, it was determined that students preferred the distance education because they wanted to continue their education while they were working in a job. The most important reason which prevented to follow up courses was the interruption of the internet connection. Besides, the most important factor which negatively affected the success of the student was the problems between students and lecturers during the learning and exam periods.

Keywords
Distance education, higher education, university students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri