English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri
(The Effects of Administrative Duties to the Career Development of Academic Staff )

Yazar : Engin Yurdasever  - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 485-503


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde çeşitli yönetim kademelerinde görev alan akademisyenlerin, söz konusu yönetsel görevleri sebebiyle mesleki gelişimlerinin nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Araştırma, bir devlet üniversitesinin idari kademelerinde yer alan akademisyenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen veriler T Testi, Anova ve Tukey Testi ile değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçlar, akademisyenlerin üstlendiği idari görevlerin mesleki gelişimleri üzerinde genel olarak olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Akademisyenler bu görevleri bir mesleki yeterlilik göstergesi olarak görmektedir. Ancak üst yönetim kademelerindeki akademisyenler ders ve bilimsel etkinliklere katılım konusunda zaman zaman sorun yaşamaktadır. Alt kademe yöneticileri ise üniversitedeki gelişmelerden uzak kalmaktan ve bu görevlerin mesleki gelişimlerine yeteri kadar olumlu etki yapmamasından yakınmaktadır. Buna göre üst yönetimde yetki devrine gidilmesi akademisyen yöneticilerin mevcut sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Akademisyen, İdari Görev, Mesleki Gelişim

Abstract
The purpose of this study, academics involved in various management positions at universities, research question is how that affected their professional development because of administrative tasks. Research was carried out on the academics involved in the administrative stage of a state university. The data obtained by the survey method was evaluated by T test, Anova and Tukey test. The results generally indicate a positive impact on the professional development of administrative tasks undertaken by academics. Academics see this task as a professional competence indicator. But academics in senior management positions, are facing problems when it comes to participation in courses and scientific activities. Lower level managers is complaining to stay away from the development of the university and not to make a positive impact on the professional development of these tasks enough. Accordingly, to avoid the transfer of authority from top management executives academics will contribute to the elimination of existing problems.

Keywords
Academician, Administrative Task, Career Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri