English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Karagöz Sanatının Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Karagöz Art, an Intangible Cultural Heritage within the Context of Tourism )

Yazar : Makbule Civelek    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 417-439


Özet
Somut olmayan kültürel miras unsurları turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Bu unsurların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması turizme katkı sağlayacaktır. Somut olmayan kültürel miras unsurları turizm açısından çeşitli yönleri ile irdelenebilir. Bu bağlamda somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri de Karagöz Sanatıdır. Karagöz Sanatı geçmişten günümüze usta çırak ilişkisi ile süregelen geleneksel gölge sanatıdır. Çalışmada UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Karagöz Sanatının mevcut durumunu ortaya koymak, Karagöz Sanatının geliştirilebilmesi için yapılabilecekleri tespit etmek ve Karagöz Sanatını turizm bağlamında değerlendirebilmek hedeflenmiştir. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada veriler, 13 UNIMA üyesi Karagöz sanatçısı ile yapılan görüşmeler sonucunda yarı yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Karagöz sanatının gelenekselliğini koruması, ulusal ve uluslararası bazda etkinliklerin arttırılması ve Karagöz ustalarının çıraklar yetiştirerek eğitimli sanatçıların artması yönünde bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Turizm bağlamında yapılan çıkarımlar ise Karagöz Sanatının daha çok kültürel aktarıma olanak tanıması, kültür tanıtımını sağlaması ve farklı uluslara uygun oyunların sergilenmesi yönünde olmuştur. Buna ek olarak Karagöz sanatının ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklerde yer alması katılımcıların çoğunluğu tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, Karagöz Sanatı, UNIMA, Karagöz Sanatçıları.

Abstract
Intangible cultural heritage are of utter importance in terms of tourism. Preserving the intangible resources and ensuring their sustainability will considerably contribute to tourism. Intangible cultural heritage resources can be studied in many different aspects as to tourism. In this context, one of the intangible cultural heritage resource is Karagöz Art. Karagöz Art is a traditional shadow art that has been performed in a master-apprentice manner since historical times. This study aims to reveal the current status of Karagöz Art held in the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage. Accordingly, the study will determine the potential paths to take to improve Karagöz Art and to evaluate it in the tourism context. In the study for which qualitative methods are employed, the data have been collected through a semi-structured form as a result of interviews with 13 Karagöz artists who are members of UNIMA. Subsequently, the study assesses the results obtained from the interviews in the scope of preserving the traditionality of Karagöz art, extending national and international activities, and increasing the number of trained artists in the traditional master-apprentice manners. The study concludes that Karagöz Art creates a suitable space for more cultural transfer, provides cultural promotion, and also makes it possible to stage games suitable for different nations. Besides, the majority of the participants give positive evaluations on displaying Karagöz art in national and international festivals and events.

Keywords
UNESCO List of Intangible Cultural Heritage, Karagöz Art, UNIMA, Karagöz Artists.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri