English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Daday Elmayazı Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
Gerek eski dönemlere ait olsun gerekse günümüze daha yakın dönemlere ait olsun bütün kültür varlıklarının korunması, kayıt altına alınması, özelliklerinin araştırılarak bilim ve sanat camiası ile paylaşılması önemlidir. Kültür varlığı hangi döneme ait olursa olsun üzerinde geçmiş dönemlerin bilgilerini barındırır. Bu bilgiler kayıt altına alınıp belgelenmedikçe zamanla kaybolur ve unutulur. Tarihi yapılardaki kalem işleri de yapıldıkları dönemin sanatsal, kültürel ve estetik anlayışını en güzel şekilde temsil eden kültür varlıklarıdır. Bu araştırma, Kastamonu Daday ilçesi Elmayazı Köyü’nde yer alan, kültür varlığı olarak koruma altına alınmış Elmayazı Köyü Camii ve kalem işlerinin mevcut durumlarının belgelenmesi, kompozisyon özelliklerinin araştırılması ve kayıt altına alınması amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışma ile kayıt altına alınan bilgiler hem Kastamonu yöresindeki camilerin kalem işleri ile ilgili çalışma yapan araştırmacılara kaynak oluşturacak, hem de ilerleyen zamanlarda Camii ve kalem işlerinin olası bir hasar durumunda koruma – onarım süreçlerinin sağlıklı yapılabilmesi için veri sağlayacaktır. Elmayazı Köyü Camii ve kalem işlerinin tarihi, sanatsal ve estetik özellikleri, zaman içerisinde geçirdiği değişimler, mevcut korunma durumları ile ilgili bilgilere ulaşmak için arşiv belgeleri, kaynak kişilerden edinilen bilgiler ve farklı tarihlerde yapı ve kalem işlerinin yerinde incelenmesi sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bu bulgular ve elde edilen veriler, yazılı ve görsel olarak belgelenmiştir. Kalem işlerinin yöredeki bazı köy camilerinde görülen kalem işleri ile büyük oranda benzerlik gösterdiği, yapıldıkları dönemin sanatsal, kültürel ve estetik özelliklerini yansıttıkları görülmüştür. Bu sebeple özgünlükleri bozulmadan korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekir.

Anahtar Kelimeler
Kalem işi, Elmayazı Köyü Camii, Koruma, Onarım, Süsleme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri