English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Postmodern Sanatta Nesnenin Görevi
Tarih boyunca ortaya konulan sanat faaliyetlerinde birçok nedene bağlı yenilikler meydana gelmiştir. Bu yeniliklerden biri sanatta “nesne” faktörüdür. Nesne; zanaat, süs ve işlevsel bir konumdan Minimalizm ile birlikte sanatsal bir konumda da kendine yer edinmiştir. Sanatta nesne kullanımının önemi vurgulanırken, nesnenin de sanatsız, yani öznesiz bir anlam ifade etmediği düşünülmektedir. Duchamp ile birlikte sanatta hazır yapıt olgusuyla gündeme gelen nesne, kavramsal sanat ile kendi varlığının ötesine geçmiş ve illüzyon, metafor, simülasyon olgusu çerçevesinde sürekliliğini korumuştur. Bir dönem durağanlığa uğrayan “sanat nesnesi” birçok sanatçı tarafından yeniden yapılandırılması gereken bir durum olarak görülmüştür. Postmodern dönem için Baudrillard nesneye imgesel (düşsel) bir anlam yüklemiştir. Bu makale de sanatta nesnenin ironi, illüzyon, düşsel anlamı doğrultusunda postmodern dönem ve günümüz sanatındaki kullanımı üzerinde durulmuş ve nesnenin görevinin ne olduğu ve ne üstlendiği konusu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Postmodern, Nesne, Tüketim, Hazır nesne

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri