English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Tüketici Materyalizmi 4-Faktörlü INDCOL ile Ne Denli İlişkilidir?
Bu çalışma bireycilik-toplulukçuluk (INDCOL) ve tüketici materyalizmi (MAT) kavramları arasında kurulan ilişkiye dair sonuçları sunmayı ve INDCOL yapısını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bir doktora tez çalışmasında 633 katılımcıdan oluşan örneklemden elde edilen veri setinden yararlanılarak yapısal eşitlik modellemesi ile analiz yapılmıştır. Yapılan analiz yatay bireycilik (HI) ile MAT arasında beklenen pozitif ilişkiyi desteklemiş, ancak dikey bireycilik (VI)-MAT ilişkisi beklenenin aksine negatif yönlü ölçülmüştür. Ayrıca dikey toplulukçuluk ile MAT arasındaki ilişki anlamlı bulunmazken, yatay toplulukçuluk (HC) geçerli bir faktör olarak belirlenmemiştir. HI-MAT ilişkisine dair sonuçlar materyalizm ile modernizm arasında kurulan birey odaklılık temelli varsayımları doğrularken, VI-Mat ilişkisinin negatif yönlü olması olağandışı bir sonuç olarak görülmektedir. Böylece yatay/dikey ayrımının bireycilik/toplulukçuluk kavramları açısından kavramsal anlamda sorunlu olduğu ve bu nedenle INDCOL yapısının yordama yeterliği açısından tekrar değerlendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle, INDCOL kavramlarının gelecek çalışmalarda davranış teorileri ile ilişkilendirilmesi önerilmiştir.

Keywords
Yatay/Dikey, Bireycilik, Toplulukçuluk, Tüketici Materyalizmi.


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri