English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Turizm Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme ile Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
Turizm, çeşitli kanallar aracılığıyla ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Bunlar arasında ülkelerin ihtiyaç duyduğu döviz finansmanını sağlaması, teknolojik gelişme ve yenilikleri zorunlu kılması, rekabetçiliği arttırması ve istihdamı desteklemesi gibi başka birçok faydası sıralanabilir. Turizmin ekonomik büyümenin yanı sıra yakın ilişkili olduğu bir diğer faktör gelir eşitsizliğidir. Gelir eşitsizliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sosyo-ekonomik sorun olarak görülmekte ve politika uygulayıcıları ile hükümetler tarafından en öncelikli politika amaçları arasında sayılmaktadır. Bu araştırmada turizm ve ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği arasındaki üçlü ilişki incelenmiştir. Başka bir ifadeyle turizmin ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin yanında ekonomik büyümenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin de ne olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 2003-2018 arasındaki dönemi Sistem-GMM yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar, turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi ve gelir eşitsizliğini pozitif yönlü etkilediğini göstermiştir. Buna göre, uluslararası turizm faaliyetleri ve bunun sonucunda gelirlerin artması, araştırma ülkelerinde ekonomik büyümeyi teşvik etmiştir. Bu bulgu turizme dayalı büyüme hipotezini desteklemiştir. Aynı zamanda turizm gelirlerindeki artış, araştırma ülkelerinde gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirmektedir. Bu bulgu bir bakıma Kuznets eğrisini desteklemiştir. Bunun yanında ekonomik büyümenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi pozitif yönlü ve anlamlıdır. Kuznets eğrisinin doğrulandığı bu bulguya göre, ekonomik büyüme arttıkça gelir eşitsizliği de artmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Ekonomik Büyüme, Gelir Eşitsizliği, Sistem-GMM.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri