English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Sapması
Bu araştırmanın amacı, ergenlerde arkadaşlık ilişkileri ve akran sapmasının incelenmesidir. Çalışma grubunu ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencisi 500 ergen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Arkadaş İlişkileri ve Akran Sapması Ölçeği kullanılmıştır. Veriler analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis H-Testi ve Spearman Brown Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, erkeklerin akran sapmasının kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız ergenlerin erkeklere göre arkadaş ilişkilerinde daha fazla güven ve özdeşim ile sadakate sahip oldukları, erkeklerin ise arkadaş ilişkilerinde daha fazla kendilerini açtıkları belirlenmiştir. Ergenlerin akran sapması ve arkadaş ilişkileri ile kardeş sayısı, anne-baba yaşı arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Akran sapması anne öğrenim durumundan etkilenmezken annesi ilkokul mezunu ergenlerin arkadaş ilişkilerinde bağlılık oranının diğerlerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Akran sapması ile ergenlerin arkadaşlık ilişkileri arasında manidar bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akran Sapması, Arkadaşlık İlişkileri, Ergenlik Dönemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri